Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

 Du är här:

Vem har rätt till skolskjuts?

Fyll i beskrivning av bilden

För att får skolskjuts till och från skolan måste det vara ett visst antal kilometer till skolan. Med skolväg avses den kortaste användbara gångvägen från hemmet till den skola som eleven anvisats.

Alla principerna och regler för rätt till skolskjutsning finner ni genom att klicka på länken här Länk till annan webbplats. . Läs gärna även ordningsregler Länk till annan webbplats. för skolskjuts.

Skolskjuts anordnas för elever i:

 • förskoleklass samt årskurserna 1-2 med en skolväg som överstiger 2 km
 • årskurserna 3-5 med skolväg som överstiger 3 km
 • årskurserna 6-9 med skolväg som överstiger 4 km
 • gymnasiesärskola med skolväg som överstiger 4 km
 • gymnasieskola med en skolväg som överstiger 6 km
 • förskoleklass samt årskurserna 1-5 (Oderljunga skola) med en skolväg som överstiger 2 km

Skolskjutshållplatsen förläggs så att hållplatsavståndet för elever i:

 • förskoleklass samt årskurserna 1-2 inte överstiger 2 km
 • årskurserna 3-5 inte överstiger 3 km
 • årskurserna 6-9 inte överstiger 4 km
 • gymnasiesärskolan inte överstiger 4 km
 • förskoleklass samt årskurserna 1-5 (Oderljunga skola) inte överstiger 2 km
 • gymnasieskola inte överstiger 6 km

Notera att i speciella fall, till exempel om eleven är funktionshindrad eller måste passera mycket trafikfarlig väg, kan skolan besluta om undantag från dessa avståndsregler.

Senast uppdaterad: