Läsårstider 2021

Fyll i beskrivning av bilden


Vårterminen 2021

Svenska för invandrare 2021-01-04 - 2021-07-08

Grundläggande och gymnasial nivå 2021-01-11 - 2021-06-11

Vård- och omsorgsprogrammet, termin 3 av 3: 2021-01-18 – 2021-06-04


Höstterminen 2021

Svenska för invandrare 2021-08-09 – 2021-12-16

Grundläggande och gymnasial nivå 2021-08-09 – 2021-12-17

Vård- och omsorgsprogrammet, termin 1 av 4: 2021-08-09 – 2021-12-17


Senast uppdaterad: