Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Gymnasiesärskolan

Fyll i beskrivning av bilden

Perstorp kommun samarbetar med andra kommuner för att du ska få den utbildning som är bäst för dig. Gymnasiesärskolan har ett bredare syfte än att bara förbereda dig för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Den ska också ge en god grund för personlig utveckling och ge dig verktyg för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar din förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna dig, fördjupa och tillämpa kunskaper.

Senast uppdaterad: