Du är här:

Kulturgaranti för barn och unga

Fyll i beskrivning av bilden

Kulturgarantin innebär att alla barn som fyllt fyra år till och med årskurs 9 i Perstorps kommun har en garanterad tillgång till konst- och kulturupplevelser. De kommer regelbundet att ges möjlighet att träffa en professionell konstnär/kulturarbetare och de kommer under sin barn- och ungdom att få ta del av teater, film, litteratur, dans, musik och eget skapande.

För att nå så många barn och unga som möjligt arrangeras de olika kulturaktiviteterna under skoltid. Kulturgarantin startade 2015.

Senast uppdaterad: