Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Vad tycker äldre om äldreomsorgen?

Från och med mitten av januari skickar Socialstyrelsen ut pappersenkäter till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden i Sverige. Totalt är det cirka 220 000 personer som berörs varav ett antal bor i Perstorps kommun.
Syftet med undersökningen är att få äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.
Det är frivilligt att delta.

Bildcollage med enkät formulär och information från socialstyrelsen om äldreomsorgsenkät

Socialstyrelsen skickar i dagarna ut årets enkätundersökning: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Klicka på bilden för att komma till myndighetens webbplats där all information om enkäten finns. Det är frivilligt att delta men Perstorps kommun hoppas att så många som möjligt svara på enkäten så vi kan förbättra oss.

Enkäterna har nått många av respondenterna och svaren har också börjat komma in.
Socialstyrelsen har dock upptäckt att det finns respondenter som river bort sista bladet i enkäten innan svaren skickas. På den sista sidan sitter nämligen koden som gör att myndigheten vet vilka som svarat och till vilken kommun och verksamhet personens svar tillhör.

Så tänk på att inte riva bort det sista bladet eftersom koden gör att du som svarat slipper att få en påminnelse (och Socialstyrelsen vet till vilken verksamhet svaret tillhör).

Det går att svara både digitalt och via pappersenkät. Koden till inloggningen till den digitala enkäten står på pappersenkäten. Webbenkäten går även att besvara på sju andra språk, utöver svenska.

- Vi hoppas att så många som möjligt vill svara på enkäten så vi får reda på hur vi kan förbättra oss men det är givetvis frivilligt att delta. Om någon behöver hjälp med att svara kan man fråga en anhörig, bekant eller god man. Personal kan också vara behjälplig om det inte finns någon annan och den äldre har själv bett om hjälp, säger projektledare Christina Hansson.

Enkäterna skickas av myndigheten till folkbokföringsadressen. Det innebär att de flesta enkäter skickas direkt till den äldre själv. De personer som har valt eftersändning av sin post eller har c/o-adress angiven får enkäten skickad dit. Inför varje utskick samkörs uppgifter med Skatteverket för att undvika utskick till avlidna.

Viktigt att känna till är också att den enskilde ska känna sig trygg med att deras svar inte kommer att läsas av andra, så att de kan svara uppriktigt.
Socialstyrelsen slår samman svaren och publicerar resultaten i tabeller och diagram så att svaren inte kan knytas till enskilda personer.

Resultaten från undersökningen redovisas preliminärt i juni 2022. Verksamheter som har minst sju personer som svarat på enkäten kommer kunna ta del av sina egna resultat. Alla verksamheters resultat, även de som har färre än sju personer som svarat, inkluderas i kommunens resultat.

Senast uppdaterad: