Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Trygghet och säkerhet i fokus på informationsträff

Regelbundet ordnar vård och omsorg informationsträffar med aktuella ämnen och frågor som tema.
Som till exempel trygghet och säkerhet i hemmet.
Kommunens säkerhets- och beredskapssamordnare gästade Träffpunkten på måndagen för att berätta och ge tips i ämnet

Boldcollage med två bilder. Ena visar kommunens säkerhetssamordnare Susanne Burström och den andra exteriör Ybbåsen.

Kommunens säkerhets- och beredskapssamordnare Susanne Burström gästade vård och omsorgs informationsträff på Ybbåsen för att berätta om trygghet och säkerhet i hemmet. Betydelsen av att fungerande brandvarnare tryckte hon extra särskilt mycket på.

Susanne Burström tryckte särskilt extra på betydelsen att ha fungerande brandvarnare och inte alltid tänka att man klarar allt själv utan våga fråga om hjälp när något skall göras. De allra flesta olyckorna sker i hemmen varför det är viktigt att tänka sig för både en och två gånger när till exempel en lampa ska bytas eller brandvarnaren kontrolleras.

Susanne berättade också (och visade film) för besökarna om IT-säkerhet och hur man kan undvika bedrägerier via exempelvis telefon. Lämna aldrig ut bank-ID uppgifter är något att alltid tänka på. Det är en personlig värdehandling. Lämna heller aldrig ut koder till bankdosa.

Under informationsträffen fick besökarna även information om att situationen i omvärlden fått myndigheter, kommuner, försvarsmakt och övriga berörda aktörer att intensifierat arbetet kring beredskapsplanering, krigsorganisation och krigsplacering. Skulle en allvarlig kris uppstå gäller det att ha alla bitar på plats. Och att allmänhet är väl informerad om det personliga ansvaret.

- Tidigare pratade man om att var och en skulle ha en beredskap att klara sig tre dygn motsvarande 72 timmar. Det ökades sedermera på till en vecka men nu pratar man i princip om tre veckor, berättade Susanne och tillade:

- Pandemin har fått oss att tänka till ytterligare samtidigt som den visat på vad en kris för med sig när det till exempel gäller varor som tar slut, varor som inte kan levereras eller system som rubbas.

Vård och omsorg arrangerar nästa informationsträff den 6 december klockan 14:00. Då är temat "Livet efter 65 - Vad händer med kropp och knopp". Träffarna hålls på Träffpunkten som ligger vid Ybbes hörna (matsalen vid huvudingången på Ybbåsen) Postgatan 2.

Träffarna ingår i arbetet med förebyggande verksamhet där syftet är att få tips och mer kunskap. Träffarna är kostnadsfria och öppna för alla.

Senast uppdaterad: