Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Ta chansen och lär dig mer om anhörigstöd

Vecka 40 arrangeras den nationella anhörigveckan.
I Perstorp är anhörigstöd på plats vid ICA vid två tillfällen för att berätta om sin verksamhet.

Anhörigkonsulent och demenssamordnare berättar om Perstorps kommuns anhörigstöd under anhörigveckan vecka 40. Platsen är ICA.

Vid två tillfällen under den nationella Anhörigveckan är anhörigkonsulent Susanne Hagelkvist och demenssamordnare Madelene Roth på plats på ICA för att berätta om Perstorps kommuns anhörigstöd.

Premiären på tisdagen var lyckosam. Flera som passerade förbi stannade och pratade, tog informationsmaterial, åt karameller och fick gåvor med Perstorps kommuns logotyp på.

Perstorps kommun erbjuder anhörigstöd för att underlätta för den som vårdar eller stödjer en familjemedlem, god vän, granne, långtidssjuk eller någon som har en funktionsvariation. Stödet syftar till att förebygga ohälsa hos dig som anhörig, samt att bidra till en upplevelse av ökad livskvalitet.

- Det är många som stannar till och vill veta mer plus att vi även "värvar" deltagare till Träffpunkten som också har aktiviteter på Ybbåsen, berättar anhörigkonsulent Susanne Hagelkvist.

- Och jag får berätta vad jag gör för det är inte många som känner till min roll som demenssamordnare, tillägger Madeleine Roth.

Perstorps kommun planerar framöver att införa anhörigombud, ordna anhörigträffar och anhörigråd.

- Viktigt att tänka på är att göra allt tillsammans och lyssna in behovet hos anhöriga. Vi är till för dem, säger Susanne Hagelkvist.

Anhörigkonsulent Susanne och demenssamordnare Madeleine kan träffas igen på fredag förmiddag (6 oktober) från klockan 09:00.

 

Anhörigstöd i kommunen

Direkt anhörigstöd:

  • Information och rådgivning
  • Enskilt samtal
  • Gruppverksamhet
  • Anhörigutbildning
  • Anhörigkonsulent
  • Utan ansökan, kostnad och dokumentation

Ansöka om stöd:
Ansökan, utredning, beslut. Eventuell kostnad.

Indirekt anhörigstöd:
Stöd som din närstående har ansökt om och som indirekt hjälper dig också. Till exempel:

  • Avlösning i hemmet eller på korttidsboende, dagverksamhet.
  • Tryckhetslarm, säbo, hemtjänst, boendestöd, hemsjukvård, hjälpmedel och behandlingspedagog.
  • All personal
  • Ansökan, utredning, beslut, kostnad. Allt står på den närstående.

Senast uppdaterad: