Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Personliga visir används av
personal inom vård och omsorg

Som en extra förebyggande åtgärd har socialförvaltningen beslutat att personal som arbetar i hemtjänst och på särskilt boende har sitt personliga visir som man använder i personnära omvårdnad.

Personal använder personliga visir inom vård och omsorg.


Visir används alltså vid alla besök såväl i ordinärt boende som på särskilt boende, även hos de brukare som inte har några symtom på Coronaviruset-Covid-19.

Senast uppdaterad: