Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Påminnelse till dig som är utvald: Svara på Medborgarundersökningen. Alla svar är viktiga

Hör du till en av de 1 000 invånarna i Perstorps kommun som fått erbjudande om att svara på SCB:s medborgarundersökning?
Tänk på att sista svarsdatum via brev är den 31 oktober och digitalt den 3 november klockan 13:00.

Bildcollage påminnelse Medborgarundersökning 2022

Årets Medborgarundersökning pågår. Sista svarsdatum för den som slumpvis valts ut är den 31 oktober för pappersvarianten och den 3 november för den digitala. Totalt har tusen personer i Perstorp fått enkäten.


Perstorp har i skrivande stund 22,7 procent i svarsfrekvens. Enligt SCB:s statistik är det speciellt de yngre invånarna i kategorin 18-29 år och 30-49 som inte svarat

Det är frivilligt att delta men ju fler som svarar ger oss ett säkrare underlag för att vi ska kunna arbeta vidare med att göra vår kommun ännu bättre. Därför är alla svar viktiga.

Webbenkäten går att besvara på svenska eller engelska. Pappersenkäten finns på svenska och arabiska. Den som vill ha en arabisk enkät kan ringa 010-479 69 30, så skickar SCB över en sådan.

Resultat från medborgarundersökning 2022 levereras i december 2022 och publiceras på webben www.perstorp.se och på www.SCB.se

Tack för din medverkan och ditt engagemang!

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Senast uppdaterad: