Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Metoden Din Bror Din Syster har kommit till Perstorp - personal utbildade

Nyligen genomfördes en utbildning där flera medarbetare inom Perstorps kommun och Polisen blev utbildade till Certifierade Färdighetstränare enligt DBDS (Din Bror Din Syster metoden).
Detta som en del i pilotprojektet Bygg ungas motståndskraft och stärk föräldraskapet tillsammans.

Bild collage med tre bilder från utbildning i den så kallade Din Bror Din Syster metoden. Personer utbildas och lokalen är sessionssalen i Centrumhuset.

Flera medarbetare inom Perstorps kommun och Polisen har utbildats till Certifierade Färdighetstränare enligt DBDS (Din Bror Din Syster metoden).

DBDS metoden som har utvecklats av Driton Rama och Tyko Granberger, har erkänts och inkluderats i Socialstyrelsens samling för brottsförebyggande arbete med barn och unga. DBDS metoden baseras på färdighetsträning och bemötande som utgår från DBT (dialektisk beteendeterapi) och KBT (kognitiv beteendeterapi) samt TMO (traumamedveten omsorg).

Idag står Sverige inför utmaningar som påverkar våra ungas psykiska ohälsa, gängkriminalitet och utanförskap. DBDS metoden erbjuder en välbeprövad strategi för att möta dessa utmaningar i praktiken. I 20 år har DBDS använts framgångsrikt av kommuner i hela Sverige, från Ystad i söder till Gällivare i norr, och nu har DBDS kommit till Perstorp.

- DBDS utbildningen har rustat våra medarbetare och andra viktiga samarbetsaktörer med färdigheter att direkt stödja och stärka våra barn och unga och det ska vi i Perstorp göra tillsammans, genom att erbjuda även föräldrarna ett föräldraskapsstödjande program. Att ge både barn och unga och deras föräldrar samma verktygslåda av färdigheter för att främja allas välmående, berättar, Edina Razic, enhetschef förförebyggande och stödjande insatser.

Så här säger några av deltagarna om utbildningen:

- Jag är så otroligt tacksam för att jag fick möjlighet att gå denna utbildning. Utbildarna var dels mycket kompetenta och engagerade, dels väl samspelta och ödmjuka vilket gjorde dessa dagar kanonbra! Det var fördelaktigt att vi fick vara mycket aktiva och de modeller vi gick igenom var väl grundade med teorier så jag fick en djupare förståelse för dem.

- Utbildningen Din Bror Din Syster var två väldigt lärorika och positiva dagar som innehöll praktisk och teoretisk övning.

- Tillsammans med utbildarna lyftes många olika perspektiv och reflektioner kring hur vi tillsammans kan starka den psykisk hälsan hos våra barn och unga.

- En utbildning där man faktiskt får lära sig att använda metoder.

- Jag tyckte utbildningen var jättebra, pedagogiska kursledare som engagerade hela gruppen.

Senast uppdaterad: