Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunens POSOM-grupp övade på fiktivt scenario

Vid en allvarlig, oförutsägbar händelse eller kris som drabbar flera och som inte kan hanteras med ordinarie resurser och organisation kan kommunens så kallade POSOM-grupp aktiveras.
På fredagen övade gruppen med att hantera ett fiktivt scenario.

Filmduk i Kulturhuset visar text där det står POSUM.

POSOM arbetar med att ge information och stöd till individer, upprätta informations- och stödcentrum och samverka med övriga organisationer.

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande i kris- och katastrofsituationer. POSOM-gruppen ingår i kommunens krisberedskapsorganisation och kan aktiveras som krisstöd vid en allvarlig, oförutsägbar händelse eller kris som drabbar flera och som inte kan hanteras med ordinarie resurser och organisation. Det ska finnas ett behov av psykosocialt stöd samt att den ordinarie organisationen inte bedöms vara tillräcklig.

På fredagen övade gruppen med att hantera ett påhittat (men för den delen inte otänkbart) scenario. Hur ska man tänka, agera, bemöta och kommunicera? Vem gör vad och vilken eller vilka platser ska fungera som så kallade trygghetspunkter var bara något av det som ingick i övningen.

- Det är viktigt att vi som grupp övar och känner varandra. Tycker vi har en bra organisation och engagemang med en blandning av personer som själva valt att ingå i gruppen. Som invånare kan man känna sig trygg med att POSOM-gruppen gör ett bra jobb om den behöver aktiveras, säger socialchef Anneli Börjesdotter-Tedenlid.

POSOM arbetar med att ge information och stöd till individer, upprätta informations- och stödcentrum och samverka med övriga organisationer. Gruppen ska förebygga ohälsa som kan komma av oväntade och svåra händelser. Hjälp kan vara i form av medmänskligt stöd, lösa praktiska problem, avlastande samtal eller genom att se till att de som behöver fortsatt krisbearbetning slussas vidare till de personer som kan ge det.

I gruppen ingår företrädare för socialtjänst, kommunledning, skola, primärvård, polis och Svenska kyrkan.

Senast uppdaterad: