Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Knapp förväntas underlätta
medicinering på avdelning

Ulrika Landin, vd och delägare företaget Finn Medicinen och Christina Hansson, delprojektleare för Projekt Didec

Ulrika Landin, vd och delägare företaget Finn Medicinen och Christina Hansson, delprojektledare med ansvar för implementering av tester inom Projekt Didec

Projekt Didec som syftar till digitala innovationer inom demensvården engagerar och intresserar såväl personal, företag och forskare.
Målet är att finna lösningar som kan underlätta för personal, individer med demens och anhöriga.
En sådan lösning kan vara uppfinningen ”No Pressure” som företaget Finn Medicinen står bakom och som ska testas på en avdelning på det särskilda boendet Österbo.


Tanken med ”No Pressure” är det ska fungera som ett verktyg som ska förenkla medicinering på vårdavdelningar. Målet är att minska antalet avvikelser och avlasta personal.

- Vi har utvecklat en tjänst baserat på vår grundidé som egentligen bygger på en teknik för medicinering via dosett. Vi har tagit fram en dosbok som automatiskt läser av aktuellt läkemedelsschema och skickar informationen till en smartphone. Skulle man missa en dos får man en påminnelse via sin telefon med en knapp på som personen när den tagit sin medicin kan trycka på. Då går samtidigt ett sms också till anhörig som få bekräftelse på att medicinen verkligen tagits, säger Ulrika Landin, vd och delägare i företaget Finn Medicinen med säte på Medeon Inkubator i Malmö.

- Tjänsten har framförallt riktat sig, och testats av ungdomar vars föräldrar känt oro för sitt barns medicinering i samband med exempelvis läger och resor, berättar Ulrika. (Hör Ulrika berätta om uppfinningen via kommunens sida på Facebook) Länk till annan webbplats.

I dialogen med projektgruppen för Didec, där Christina Hansson delprojektledare med ansvar för implementering av tester ingår, har önskemål från personal på Österbo förts fram om en tjänst som skulle kunna underlätta medicineringen på avdelningarna.

Det är där Finn Medicinens produkt kan fylla ett behov.

- Det är det som är unikt och Didec:s styrka, att projektet tar sats från personalens och de boendes behov. Utifrån det skapas sedan möjligheter som kan testas, säger Christina Hansson som likt personalen ser fram mot starten av ”No Pressure” med spänning.

- Ja, vi märker att personalen med teknikens hjälp känner ökad trygghet samtidigt som det kan minska oplanerade besök på de boendes rum då det kan uppfattas som störande att personal kommer oregelbundet.

Ulrika Landin förklarar vad ”No Pressure” innebär:

- Vi har skapat ett överskådligt digitalt schema som där rummen på aktuell avdelning finns upplagda. I systemet läggs det in när individ på respektive rum ska ha sin medicin. När personal besöker individ står ordinering i medicinskåpet på rummet, inga personuppgifter finns digitalt lagrade i schemat utan bara tidpunkt. När sedan personal gett medicin och ska lämna rummet trycker denne på en knapp placerad på medicinskåpet vars signal sedan registreras som klar i schemat. Svart text ändras till grön. Får inte individen sin medicin på utsatt tid eller glöms bort blir inlagd text röd och ett påminnelsemeddelande skickas ut. Påminnelsetiden är flexibel och kan ställas in efter individ. En timme för någon medan en annan kanske måste ha en kvart.

Tekniken håller som bäst på att justeras och installeras på en av Österbos avdelningar där totalt tio rum ingår. Inom en månad beräknas drift vara igång och testet planeras pågå i sex månader.

- Då täcker vi även in semesterperioden och får med vikarierna. Det gör att vi får ett bra underlag till utvärderingen, säger Christina Hansson.

 

FAKTA/Projekt DIDEC
Projektet (DIDEC, Digital Innovation for Dementia Care) syftar bland annat till att höja livskvalitén hos individer med en demenssjukdom samtidigt som det förväntas förbättra utbudet av innovativa produkter och tjänster för demensvård. Det pågår till 2021.
Perstorps kommun har beviljats 2,9 miljoner kronor av från Europeiska Regionalfonden. (Perstorps kommun, Medeon och Krinova bidrar tillsammans med lika mycket så totala summan för hela projektet är drygt sex miljoner kronor). I projektet som startades i februari 2018 ska kommunens omvårdnadspersonal tillsammans med företag, forskning, anhöriga, civilsamhälle och brukare utveckla innovativa produkter och lösningar för värdeskapande och personcentrad demensvård.
En så kallad testbädd har skapats på Österbo, ett särskilt boende med demensinriktning på vilket det bor cirka 30 brukare. Testbädd DIDEC är en testmiljö där idéer, tjänster, metoder och produkter kan testas, valideras och utvecklas i en verklig vårdmiljö.
Ytterligare information finns på www.perstorp/DIDEC

Senast uppdaterad: