Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Hur upplevs kvaliteten inom äldreomsorgen? - Brukarundersökning ska ge svar

Årligen gör socialförvaltningen en brukarundersökning för att få en uppfattning hur kvaliteten på arbetet inom äldreomsorgen upplevs.
Enkäten skicks ut under vecka 11 och kommunen ser fram mot en hög svarsfrekvens.

Socialförvaltningen genomför en brukarundersökning under vecka 11 2020 för att få veta hur kvaliteten på arbetet upplevs

Socialförvaltningen genomför en brukarundersökning under vecka 11 2020 för att få veta hur kvaliteten på arbetet upplevs. (Fotomontage)

Det är cirka 300 enkäter som går ut med Perstorps kommun som avsändare till personer på boenden och till dem med hemtjänst. Enkäterna innehåller frågor som exempelvis hur det är med bemötande, service och matens kvalitet.

- Vi önskar att så många som möjligt svarar, såväl positivt som negativt, på undersökningen så vi kan utveckla vår verksamhet. För få svar ger ingen tydlig bild av hur det verkligen ligger till därför hoppas vi på minst 50 procents svarsfrekvens, säger Christina Hansson på socialförvaltningen.

Kommunen vill därför passa på att samtidigt rikta en vädjan till anhöriga att hjälpa till med att svara på enkäten.

Senast uppdaterad: