Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Heltid som norm – men individen har rätt att välja

Perstorps kommun arbetar med ett projekt på socialförvaltningen inom vård och omsorg med fokus på heltid som norm.
-Nu sätter vi en grund för kommande generationer, säger Karzan Nouraldin som är utvecklingskoordinator på socialförvaltningen och leder projektet tillsammans med Maria Mårtensson-Almén från kommunal.

Heltid som norm socialförvaltningen Perstorps kommun

Perstorps kommun arbetar med ett projekt på socialförvaltningen inom vård och omsorg med fokus på heltid som norm. Projektet syftar också till att personalen inkluderas och känner delaktighet.

Tanken på att införa heltid som norm har funnits och planerats i kommunen en tid och 2021 blev det verklighet när Annelie Börjesdotter Tedinlind förvaltningschef på socialförvaltningen tryckte på startknappen. Syftet är att fler som jobbar deltid ska gå upp till heltid samt att minska antalet timanställda till förmån för ordinarie anställd personal.

- Det handlar om kompetensförsörjning. Det är många i personalstyrkan som går i pension framöver och då behöver vi ha säkrat upp att vi har personal som kan utföra fortsatt arbete , säger Karzan Nouraldin.

- Det är också en fråga om jämställdhet. Du ska kunna klara dig på din lön och känna att du har en sysselsättning och en trygg anställning. Att vara ”timmis” innebär till exempel ingen trygghet utan är en stor osäkerhet då du från den ena månad till den andra inte vet hur din ekonomi ser ut. Idag är Heltid som norm ett socialnämndsmål som följs upp och rapporteras, tillägger Karzan.

Projektet heltid som norm praktiseras i flera kommuner över hela landet. Projektet heter egentligen Heltidsresan och drivs av SKR och Kommunal. Perstorp har lyssnat in goda erfarenheter från andra och skapat sin egen modell.

- Vi har valt att erbjuda anställda att gå upp till heltid men det är inget krav. Vill den anställde ha kvar sin deltid så får denne det. Det ska vara frivilligt. Vi kan förklara och berätta om fördelarna med att gå upp till heltid men i slutändan är det alltid den anställde som bestämmer hur denne vill göra, berättar Maria Mårtensson-Almén och tillägger:

- Vår erfarenhet är att det är många som funderar på hur man ska få ihop en vardag och fritid om jag går upp i tid? Vi brukar svara att det är en fördel att jobba heltid. Dels är man på jobbet under längre tid på dagen och inte bara under den mest intensiva tiden. Med fler kollegor på plats finns tid till avlastning och återhämtning på arbetstid. Dessutom innebär heltid mer pengar i lönekuvertet vilket öppnar möjligheter att göra saker på fritiden. Ytterligare en aspekt som är nog så viktig är att det är betydelsefullt att klara sig själv och inte bara tänka här och nu. Det kan hända saker i livet som påverkar ens situation, till exempel sjukdom, dödsfall eller skilsmässa och då är det viktigt att ha säkrat upp sin ekonomi på egen hand, vilket skapar oberoende och en bättre pension.

Karzan och Maria jobbar med att föra ut budskapet till personalen inom vård- och omsorg. En processkartläggning har gjorts för hela projektet, APT:er (arbetsplatsträffar) besöks, workshops arrangeras och nyhetsbrev produceras. Arbete pågår dessutom med att bygga upp sidor med information på webbplatsen perstorp.se.
Mottagandet är blandat men ju mer information de anställda får och ju mer de sätter sig in i projektet ändras inställningen och fler väljer att gå upp till heltid.

-Nu sätter vi en grund för kommande generationer och vi gör det tillsammans. Det är viktigt att personalen är inkluderad och känner delaktighet, säger Karzan Nouradin.

Skrämklipp Heltidsresan

Fakta: Heltidsresan

Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal mellan år 2016 och 2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. Projektet finansieras gemensamt av SKR och Kommunal och har en partsgemensam styrgrupp, projektgrupp och webbplats (www.heltid.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Senast uppdaterad: