Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Brukarundersökning söker svar om socialtjänsten

Under oktober månad erbjuds den som har ett möte med socialtjänsten (till exempel via individ och familj, ekonomiskt bistånd eller missbruk) att svara på en digital enkät.
Frågorna handlar bland annat om bemötande och delaktighet.

Brukarundersökning vill ta reda hur verksamheten inom socialtjänsten upplevs.

Brukarundersökning vill via en digital enkät ta reda hur verksamheten inom socialtjänsten upplevs.


Det är valfritt att delta och svara på frågorna, men alla synpunkter mycket viktiga. Svaren är anonyma och ska användas till att utveckla och förbättra socialtjänsten.

Frågorna kan ställas på åtta olika språk.

Tack för din medverkan!

Senast uppdaterad: