Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Anhörigstödet underlättar
din vardag

Anhörigstöd underlättar din vardag

Anhörigkonsulenten erbjuder stöd till anhöriga: personliga anhörigsamtal, information och rådgivning, regelbunden telefonkontakt, samtalsgrupper och anhörigvårdarkort.
Välkommen att delta - det är kostnadsfritt.

Hösten 2019

Välkommen att samtala med andra som är i liknande situation

  • Du är inte ensam – för dig som står nära någon med kognitiv svikt/demenssjukdom. Eftermiddagsgrupp.
  • Äldre som vårdar äldre. Förmiddagsgrupp.
  • Lättare vardag för dig – anhöriga till någon som är långvarigt/kroniskt sjuk (till exempel MS, Parkinson, cancer, psykisk ohälsa). Kvällsgrupp.
  • Anhöriga till vuxna inskrivna i LSS. Förmiddagsgrupp.
  • Anhöriglivets toppar och dalar – föräldrar till barn/ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller andra särskilda behov. Finns både förmiddagsgrupp och kvällsgrupp.

Deltagande är kostnadsfritt. Fika till självkostnadspris. Grupperna leds av anhörigkonsulenten.

Besöksadress:
Träffpunkten
Hantverkaregatan 9A
284 31 Perstorp

Välkommen!

För mer information och anmälan, vänligen kontakta Anhörigkonsulenten:

Telefon: 392 39 kl. 07.30-09.00

SMS: 0734-29 12 10 eller lena.jonsson@perstorp.se

Senast uppdaterad: