Virkade kompisar stärker barn

Socialtjänsten i Perstorp träffar många barn och ungdomar som befinner sig i olika situationer i livet.
För att möta och stärka barnen så har ett samarbete startats med en privatperson som skänker virkade kompisar åt barnen i kommunen. Alla barn som socialtjänsten möter erbjuds därför en virkad kompis framöver.

Virkade kompisar

Alla barn som socialtjänsten möter erbjuds en virkad kompis för att möta och stärka barnen. Ett samarbete har startats med en privatperson, Christel Wijk som skänker virkade kompisar åt barnen i Perstorp.

Vid möte med socialtjänsten hjälper socialsekreterare barnens familj, genom att hitta lösningar samt fokusera på det som fungerar och stärka detta ytterligare. Dessa möten kan vara jobbiga och väcka känslor som ledsamhet, besvikelse och ilska men även en känslor som glädje och hopp.

För att möta och stärka barnen så har ett samarbete startats med en privatperson, Christel Wijk som skänker virkade kompisar åt barnen i Perstorp.

Alla barn som socialtjänsten möter kommer att erbjudas en virkad kompis.

Utifrån Covid -19 är de virkade kompisarna inplastade för att minska smittspridning.

Senast uppdaterad: