Stort intresse för digitaliseringsprojekt inom demensvård

Konferens med projekt DIDEC Folkets Park

”Digitalisering av demensvård – en utveckling helt på individens villkor” är rubriken för den halvdagskonferens som arrangeras mellan klockan 12-16 i Folkets Park onsdag 29 maj.
Över hundra deltagare är anmälda.

Konferensen arrangeras av Perstorps kommun som i samarbete med Krinova Incubator & Science Park och Medeon Science Park driver test- och utvecklingsmiljön DIDEC (Digital Innovation for Dementia Care).

Projektet syftar till att öka livskvalitén för individer med en demenssjukdom samt öka innovations- och konkurrenskraften hos Life Science Företag.

- Det är ett spännande arbete som vi bedriver i nära samarbete med forskning och företag, och där produktutvecklingen helt och hållet utgår ifrån de behov som finns inom demensvården. Under konferensen berättar vi mer om vår resa och vårt ”varför”, där vi ger praktiska exempel på hur vi resonerat och gått tillväga med de juridiska aspekterna och där ni får träffa personal, företag och forskare som arbetar i testbädden, säger projektledare Frida Beijer.

Konferensens målgrupp är bland andra politiker, chefer, strateger och verksamhetsutvecklare inom kommun, statliga myndigheter och region/landsting, personal inom vård- och omsorg, forskare och akademi, företag och Science Parks, anhörigföreningar och intresseorganisationer.

Hållpunkter för dagen: Varför projekt DIDEC, och hur? Juridik vid testbäddsprojekt inom demensvård, Innovation för att göra levnadsberättelsen levande, Innovation för färre läkemedelsavvikelser, Att arbeta i ett utvecklingsprojekt – en personals bekännelser och Vad händer med en verksamhet när man genomför ett utvecklingsprojekt?

Mer om projekt DIDEC: www.perstorp.se/projektDIDEC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: