Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Slutkonferens för Projekt DIDEC - ett
ovanligt lyckat misslyckat projekt

Projekt DIDEC (Digital Innovation for Dementia Care) är en testbädd som bedrivits i verklig vårdmiljö på ett av Perstorps kommuns särskilda boenden.
Den 7 december arrangeras en digital slutkonferens via Teams där erfarenheter och utmaningar delges från inblandade. Till exempel berättar FinnMedicinen om sin produkt "No Pressure" som är ett resultat av en idé som blev verklighet i projektet.

Deltagare på Webinar om produkten Finnmedicinen den 26 oktober.

Deltagare på Webinar i lokalen Karpen på Kommunhuset om produkten Finnmedicinen den 26 oktober. Från kommunen bland annat projektledare och ambassadörer för projektet. Men huvudaktör var Ulrika Landin, VD för företaget FinnMedicinen som berättade om produkten "No Preassure" som utvecklats inom ramen för projekt DIDEC. Den 7 december arrangeras för övrigt en digital slutkonferens med rubriken "Projekt DIDEC - ett ovanligt lyckat misslyckat projekt". Välkommen med anmälan via e-post till didec@perstorp.se

Projekt DIDEC har som utgångpunkt i behovet och vårdpersonal har under tiden bjudit in företag för att tillsammans vidareutveckla idéer till bärkraftiga produkter som i sin tur bidrar till en bättre vardag för personer med en demenssjukdom.

Ett av företagen är FinnMedicinen AB vars VD Ulrika Landin är en av talarna på konferensen den 7 december. Ulrika ska berätta om den stora utmaningen med glömda läkemedel och hur innovationen ”NoPressure” blev lösningen.

För den som redan vill veta mer om produkten och tankegångarna bakom går det utmärkt att lyssna på det webinar som hölls i ämnet den 26 oktober i lokalen Karpen på kommunhuset i Perstorp.

Se webinaret i spelaren nedan:


- Med konferensen den sjunde december vill vi dela med oss av de utmaningar som vi stått inför, de lärdomar vi dragit och de nya kunskaper som vi tar med oss in i de nya framtida utmaningar vi står inför, berättar projektledare Christina Hansson.

Konferensenarrangeras digitalt via Teams den 7 december mellan klockan 13:00-15:00
Anmälan om deltagande med namn och e-post skickas via mejl till didec@perstorp.se

Deltagare får länk till konferensen via mejl.

Läs mer om projekt DIDEC här Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: