Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Projekt GoDig slut men satsning
på digitalisering fortsätter

Projekt GoDig som Perstorp genomfört i samarbete med Östra Göinge och Osby kommuner är över. 
824 medarbetare i tre kommuner (Perstorp, Osby och Östra Göinge) har under projekttiden genomfört olika utbildningsinsatser.

Perstorps representanter (politiker, personal och tjänstemän) på projekt GoDigs slutkonferens i Broby den 28 februari. På lilla bilden till höger ses ett par av teknikcoacherna från respektive kommun.

Perstorps representanter (politiker, personal och tjänstemän) på projekt GoDigs slutkonferens i Broby den 28 februari. På lilla bilden till höger ses ett par av teknikcoacherna från respektive kommun.

Projektets genomförandefas inleddes 1 september 2018 och avslutades 31 december 2019. Tanken är att välfärdsteknik och digital utveckling framöver ska vara en naturlig del i arbetet för vård- och omsorgspersonal.
Fredag den 28 februari arrangerades en slutkonferens i sessionssalen på kommunhuset i Broby där projektets utfall och erfarenheter redovisades för inbjudna politiker, personal och tjänstemän.

Osby berättade bland annat att hemtjänsten använder digital teknik i samband med matvaruinköp tillsammans med brukare. Beställning av mat- och livsmedel görs med hjälp av Ipad via Internet för att sedan hämta kasse/kassarna i butik eller få den/dem hemlevererad/e.

- Projektet har slagit väl ut. Vi har mött många i personalen som inledningsvis kände rädsla för den digitala tekniken men som under tidens gång lärt sig mycket och inspirerats. Personalen insåg själva hur långt bak de låg jämfört med resten av samhället, säger Perstorps kommuns projektledare Christina Hansson.

Camilla Sniadowka som jobbar som undersköterska i Perstorp har även agerat och agerar teknikcoach i projektet. Funktionen innebär vara ett stöd/en support för arbetskamrater utifrån de frågor/problem som kan dyka upp kring digitala hjälpmedel. Erfarenheten från teknikcoacherna i respektive kommun är att kollegorna nu vågar prova själva och framförallt vågar ställa frågor.

- Det har fungerat mycket bra och det är roligt att se hur kollegor som tidigare knappt visste åt vilken håll datormusen ska hållas nu kan skicka e-post och googla, berättar Camilla som även varit/är utbildare:

- Det var/är en utmaning att möta dem som hade/har störst rädsla och motstånd för den digitala tekniken. Men det gav/ger jättemycket och känslan att göra skillnad är mycket positiv. Mycket av rädslan för digitaliseringen var/är att deltagarna inte visste/vet vad som fanns/finns. Vad är digitalisering egentligen? Men när man öppnar upp och berättar att den finns överallt och kan vara ett hjälpmedel/komplement blev/blir det så mycket mer intressant. Deltagarna upplever/upplevde det också som mycket bra att jag som utbildare är en kollega från verksamheten.

I projekt GoDig har totalt 824 medarbetare (varav 174 i Perstorp) genomfört kompetenshöjande insatser. Frågor som till exempel ”hur fungerar kalendern, Intranät, applikationer, dokumentation och planering”, har behandlats. Dessutom har all berörd personal fått en inspirationsföreläsning med inkluderande workshop med Per Mosseby (har bakgrund som internetentreprenör, kommunstyrelseordförande och chef för digitaliseringsfrågorna på Sveriges Kommuner och Landsting) som bland annat berättade om internets utveckling och berörd artificiell intelligens (Ai) som en möjlighet.

- Vi fortsätter jobba med digitaliseringens möjligheter i Perstorp och tänker även behålla funktionen som teknik/utbildningscoach. Det är viktigt att det finns kunniga personer i verksamheten som kan ge stöd och support till sina kollegor, säger Christina Hansson.

Även om projektet nu officiellt är över fortsätter samarbetet mellan kommunerna Östra Göinge, Osby och Perstorp.

- Vi är ganska unika på så sätt att vi gett alla en utbildning, säger Monica Dahl, verksamhetsområdeschef i Östra Göinge kommun.

- Och vi måste fortsätta och se var de bästa möjligheterna finns, säger Patrik Wilhelmsson, verksamhetschef inom vård och omsorg i Perstorps kommun.

Totalt omfattade projektet 6,3 miljoner kronor och finansierades delvis med medel från Europeiska socialfonden. Perstorps kommun beviljades 700 000 kronor.

Senast uppdaterad: