Personliga visir används av
personal inom vård och omsorg

Som en extra förebyggande åtgärd har socialförvaltningen beslutat att personal som arbetar i hemtjänst och på särskilt boende har sitt personliga visir som man använder i personnära omvårdnad.

Personal använder personliga visir inom vård och omsorg.


Visir används alltså vid alla besök såväl i ordinärt boende som på särskilt boende, även hos de brukare som inte har några symtom på Coronaviruset-Covid-19.

Senast uppdaterad: