Till startsidan
Självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Synpunkter & felanmälan

Synpunkter & Felanmälan

Lyssna

Lyssna

Kontakta oss

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Treårig satsning ska få utrikesfödda kvinnor in på arbetsmarknaden

"Första Steget" är ett nytt treårigt projekt i syfte att hjälpa och stötta utrikesfödda kvinnor mot arbete och utbildning

”Första steget – en väg för utrikesfödda kvinnor in på arbetsmarknaden” är en treårig satsning som ska genomföras av Perstorps och Klippans kommuner och Arbetsförmedlingen i samverkan med Försäkringskassan och Region Skåne med start våren 2019.
Syfte att hjälpa och stötta kvinnorna mot arbete och utbildning.

Projektet, som utgår från individens förutsättningar, går ut på att samordna samhällets resurser och insatser så att utrikesfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden får effektivast möjliga stöd.

Slår det väl ut kan attityden till studier, arbete och integration förbättras i hela familjer – och om de metoder som ska prövas i projektet fungerar införs de i kommunernas ordinarie verksamhet i samverkan med Arbetsförmedlingen. På så vis kan projektet både gynna deltagarna och ge kommunernas och Arbetsförmedlingens medarbetare nya verktyg.

Samordningsförbundet NNV Skåne, som startade i januari 2018, stödjer inblandade parter finansiellt samt stödjer och utvecklar tvärsektoriella insatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och de fem kommunerna Båstad, Perstorp, Klippan, Ängelholm och Örkelljunga.

"Om fler utrikesfödda kvinnor får hjälp att hitta en väg till utbildning, arbete och egen försörjning spiller de positiva effekterna över även på nästa generation. Samordningsförbundet NNV Skånes uppgift är att hitta lösningar och redskap för att förändra och förbättra människors livssituation samt hitta gemensamma lösningar för att öka graden av självförsörjning genom sysselsättning. Det är en av flera anledningar till att Samordningsförbundet NNV Skåne finansierar insatsen Första steget", skriver förbundschef Lena Alderskiöld i ett pressmeddelande.PDF

Projektet, vars mål är att stimulera och motivera, ska inte bara öka möjligheterna för de utrikesfödda att integreras i samhället.

"Första Steget" ska också ge dem insikt om såväl egna förmågor som de behov och krav som finns samt den kompetens som nu efterfrågas mest ute på arbetsmarknaden. Tanken är att starta grupper om 5-10 kvinnor regelbundet. Deltagarna ska få chansen till individuell kartläggning och direkt matchning mot yrken där det råder stor brist på arbetskraft.

Läs mer om projektet i aktuellt pressmeddelandePDF

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Hantverkaregatan 9D

284 31 Perstorp

Hitta hit


Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp


Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post


Öppettider Kundtjänst

Måndag-torsdag: 10:00-12:00, 13:30-15:30

Fredagar: 10:00-12:00, 13:30-15:00


FÖLJ oss här

Facebook
Twitter
Instagram