Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Kommunen värd för huvudförhandling

Kemiföretaget Perstorp Specialty Chemicals vill öka produktionen av Penta vid anläggningen inom Perstorp Industripark.
Men nya tillstånd krävs. Huvudförhandling med Mark- och miljödomstolen har förlagts till lokalen Karpen på kommunhuset i Perstorp.

Huvudförhandling med Mark- och miljödomstolen i lokalen Karpen på kommunhuset

Förhandlingen som är offentlig, särskilda åhörarplatser finns, genomförs på kommunhuset av den anledningen att den ska äga rum ”på neutral mark”.

Perstorps kommun har efter särskilda riktlinjer och direktiv sett till att anpassa Karpen till en domstolslokal. Chefsrådmannen, tekniska rådet och särskilda ledamöter från Mark- och miljödomstolen i Växjö, har sina platser i mitten likt presidiet i kommunfullmäktige. Skillnaden är att de sitter längst bak i lokalen vända mot storbildskärmen mitt emot så de kan följa de dragningar som körs via dator och projektor.


Till vänster om Mark- och miljödomstolen sitter sedan representanter från svarandesidan (Länsstyrelsen). Men också Söderåsens Miljöförbund deltar. Till höger har Perstorp Specialty Chemicals sina representanter (specialister och jurister) med site manager Stefan Edvardsson i spetsen.

- Vi vill utöka vår produktion från 48 000 ton till 55 000 ton. Med allt högre miljökrav kräver det en tillståndsprövning vilken är en lång process. Nu är vi framme vi huvudförhandling men redan för drygt ett år sedan hade vi till exempel öppet hus där allmänheten informerades, berättar han.

Huvudförhandlingen berör bland annat utsläpp till luft och vatten, buller, kemikaliehantering, släckvattenhantering, transporter samt risk och säkerhet.

Förutom lokalen Karpen används även lokalerna Ugglan och Eken under förhandlingen i de fall enskilda överläggningar begärs.

Perstorp Specialty Chemicals tillverkar polyoler, natriumformiat, myrsyra, sulfat och formalin. Produkter som bland annat används som bindemedel, smörjmedel, inom kemi- och läderindustrin samt till tvättmedel och spånskivor/MDF.

Perstorpkoncernen, som sedan december 2005 kontrolleras av det europeiska riskkapitalsbolaget PAI partners, anses vara världsledande på många områden inom specialkemi. Perstorp har sju produktionsenheter i Asien, Europa och Nordamerika och cirka 1350 anställda i 26 länder.

Senast uppdaterad: