Klart med miljoner till nytt projekt som ska sänka arbetslösheten

Fyll i beskrivning av bilden

Perstorps kommun får närmare två miljoner kronor av Jordbruksverket till att starta ett nytt arbetsmarknadsprojekt, "GåGåGå", vars syfte är att sänka arbetslösheten på orten.
Projektet ska också hjälpa de lokala företagen att växa.


-Det här känns fantastiskt! Med det här projektet har vi den sista pusselbiten för att kunna erbjuda en komplett kedja med insatser för att göra arbetslösa Perstorpsbor attraktiva på den lokala arbetsmarknaden, säger Sahand Kousha, arbetsmarknadschef i Perstorps kommun.

Tanken med "GåGåGå" är att stimulera lokala arbetsplatsförlagda utbildningar, istället för att låta arbetssökande Perstorpsbor delta i reguljära utbildningar. Genom att låta göra det, kan tidsspannet förkortas mellan att vara arbetslös till att bli anställningsbar, då utbildningen återspeglar ett faktiskt behov inom det lokala näringslivet.

Dessutom förbättrar också det lokala näringslivet sina chanser att finna motiverade arbetstagare med relevant kompetens.

 

Senast uppdaterad: