Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Serveringstillstånd

Fyll i beskrivning av bilden

Kunskapsprov krävs

För att få servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker behövs ett serveringstillstånd, enligt alkohollagens 8 kap. 1 §.

Du behöver tillstånd oavsett om du driver en restaurang eller om du tillfälligt skall göra ett arrangemang som vänder sig till allmänheten eller till ett slutet sällskap.

För att kunna beviljas ett serveringstillstånd måste den som söker vara personligt och ekonomiskt lämplig d.v.s. vara ekonomiskt skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet och ha kunskaper i alkohollagstiftningen.

Lämplighetsprövningen gäller både det bolag eller den förening som söker tillståndet och de personer som ingår i bolagets ledning samt andra personer som har betydande inflytande. För att anses lämplig skall man generellt sett vara ostraffad och inte heller vara misstänkt för brott. Man måste även ha en välskött ekonomi. Man får till exempel inte ha skatteskulder eller en historik av restföringar hos kronofogden. Man får inte ha varit inblandad i konkurs eller ha fått ett serveringstillstånd återkallat under de senaste tre åren. Man ska även på ett tydligt sätt kunna visa hur man har finansierat sitt inköp av restaurangverksamheten. Detta betyder att man med skriftlig dokumentation ska visa pengarnas ursprung och att kapitalet anskaffats på ett legitimt sätt.

För att visa att du har kunskaper i alkohollagen måste du skriva ett Kunskapsprov som är framtaget av Statens folkhälsoinstitut. Provet skriver du hos oss efter att du har ansökt om serveringstillstånd. Dessutom ställs krav på lokalen där serveringen ska ske och på att verksamheten inte kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Det är du som söker om serveringstillstånd som ansvarar för att lämna de uppgifter tillståndsenheten behöver för prövningen. En ansökan om serveringstillstånd kan avslås om den som söker inte kommer in med begärda uppgifter.

Mer information hittar du i menyn till vänster.

Blanketter


Ansökan - Tillstånd för servering av alkoholdrycker Pdf, 188 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan & beslut - Tillfälligt serveringstillstånd Pdf, 74.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga - Till ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd Pdf, 242.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan - Ändring av serveringsansvariga personer Pdf, 72.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan - Ändring av nuvarande serveringstillstånd Pdf, 240.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan - Upphörande av serveringstillstånd Pdf, 39.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Anmälan & beslut - Serveringslokal för cateringtillstånd Pdf, 164.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan - Provsmakning för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten Pdf, 62.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan - Provsmakning för tillverkare med stadigvarande serveringstillstånd Pdf, 41.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan - Rätt att krydda spritdryck för servering som snaps Pdf, 42.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Ansökan - Gemensamt serveringsutrymme Pdf, 147.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan - Provsmakning för partihandlare och tillverkare Pdf, 174.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter Pdf, 105.7 kB, öppnas i nytt fönster.Senast uppdaterad: