Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Sommarjobb för ungdomar 2023

Tack för alla ansökningar - ansökan till sommaren 2023 är stängd sedan en tid och vi tar inte emot fler ansökningar. Alla sökande har nu fått besked om de har fått jobb eller inte, besked är skickat till den e-post som uppgavs i ansökan.

Sommarjobb för ungdomar 2023

På den här sidan finns all information om vad som gäller våra kommunala sommarjobb för ungdomar. Ansökan för 2023 är stängd sedan en tid. Arbetsmarknadsenheten har hanterat inkomna ansökningar. Totalt ges 50 ungdomar chansen till jobb i sommar.

Den 20 april fick 40 sökande erbjudande om jobb, den 3 maj fick ytterligare tio sökande erbjudande om jobb. Detta efter att Perstorps kommun fått ett tillskott av statliga medel för sommarjobb.

Du som inte får jobb denna gång, men är folkbokförd i Perstorp och är född 2006 eller 2007, blir automatiskt reserv. Observera att du kan bli erbjuden en reservplats med kort varsel.

Läs vidare nedan för mer information:

Ansökan
Ansökningsperioden för 2023 var 1 mars - 31 mars, ansökningsperioden är med andra ord slut. När din ansökan blev registrerad fick du tillbaka ett automatiskt svar via e-post att din ansökan var mottagen.

Urval
Av dem som har ansökt kommer vi att prioritera dig som inte har haft sommarjobb i kommunen tidigare. Därefter sker fördelning av platserna via lottning. Vi kan inte garantera att du får ett sommarjobb, och inte heller att du får önskad period eller önskad plats.

Arbetstid
Du som får ett sommarjobb jobbar sex timmar per dag under fyra veckor. Din arbetstid beror på var du ska jobba, men det är arbete på vardagar som gäller och du börjar tidigast 7.00 och slutar senast 18.00.

De kommunala sommarjobben pågår under två perioder:

  • Period 1 (vecka 25-28) 19 juni – 14 juli
  • Period 2 (vecka 29-32) 17 juli – 11 augusti

Obs! Du som jobbar under period 1 är ledig utan lön på midsommarafton (23 juni).

Lön
Lönen är 82 kronor per timme inklusive semesterersättning. Du rapporterar arbetade timmar till din arbetsplats och lönen betalas i efterskott.

För att få din lön behöver du ha ett svenskt bankkonto i valfri bank, och kontot ska anmälas till Swedbanks kontoregister. Du som är under 18 år behöver besöka din bank med en vårdnadshavare för att anmäla kontot till kontoregistret.

Våra sommarjobb finns i kommunens ordinarie verksamheter. Du får handledning på din arbetsplats och jobbar med till exempel dessa arbetsuppgifter:

Tekniska kontoret/Parkförvaltningen
Rensa ogräs, vattna blommor, plocka skräp.

Verksamhetsservice
Interna leveranser, möbelhantering, postgång.

Lokalvård
Städning av kommunens lokaler.

Äldreboendet Österbo
Sociala aktiviteter med de boende - till exempel att läsa, spela spel, samtala och gå på promenad.

Ugglebadet
Service till besökarna, till exempel kioskförsäljning och städning (OBS! Ej badbevakning).

Kostenheten/Centralköket
Delta i förberedelser av måltider i storkök.

Förskola och fritidshem
Aktivera och samspela med barnen både utomhus och inomhus.

Funktionshinderverksamhet/LSS
Sociala aktiviteter inne på Daglig verksamhet, eller ute på deltagarnas utomhusaktiviteter och sysselsättning.

Biblioteket
Uppsättning av böcker, utlåning, service till besökare.

Informationsträff

Du som blir erbjuden ett kommunalt sommarjobb blir kallad till en obligatorisk informationsträff på Arbetsmarknadsenheten. Vi går då igenom allt du behöver veta inför sommarjobbet och du får träffa en kontaktperson/handledare från din arbetsplats. Vårdnadshavare får gärna följa med på träffen!

Inför anställning på en del arbetsplatser behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret och det pratar vi om på informationsträffen.
Läs mer om det på polisens webbplats: www.polisen.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson Arbetsmarknadsenheten:
Martina Engberg
E-post: martina.engberg@perstorp.se
Telefon: Växel 0435-390 00

Senast uppdaterad: