Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Insikt

Frågetecken

Perstorp deltar i Insikt som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.
I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner med flera) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätperioden.

Sju myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, upphandling samt serveringstillstånd.

Resultaten kan löpande följas via en webbportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som på ett tydligt sätt åskådliggör resultaten över tid. Detta gör vi för att stärka kundnöjdheten i hela organisationen. Vi kan genom verktyget följa upp kundnöjdheten, reflektera över resultaten och vidta och kommunicera åtgärder.

Fördelar med undersökningen

  • Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka.
  • Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar.
  • Resultaten utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete.
  • Kommunen ser resultaten i webbportalen i nära anslutning till fattat beslut.
  • Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner.

Ta del av resultaten i en webbportal

Webbportalen har en publik sida där en del övergripande resultat visas, men för kommunspecifika och fördjupande resultat krävs lösenord.

Senast uppdaterad: