Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Startskott för arbete med ny Näringslivsstrategi

Onsdagen den 20 november arrangerade Perstorps kommun ett seminarium/workshop som en del i processen att ta fram en Tillväxtstrategi.
Syftet är att skapa en kunskapsplattform kring lokala och regionala analyser och förutsättningarna för näringslivet i närområdet.
Målet är också att lägga grunden för fördjupad kunskap och samarbete mellan olika aktörer.

Onsdagen den 20 november arrangerade Perstorps kommun en halvdags seminarium/workshop som en del i processen att ta fram en Tillväxtstrategi. Företag och politiker deltog tillsammans med representanter från bland andra region Skåne, Länsstyrelsen och Företagarna.

Bakgrunden till seminariet/workshopen, med deltagare från bland annat Perstorp AB/Perstorp Special Chemicals, Företagarna, Nyföretagarcentrum, Region Skåne, Länsstyrelsen, Esab AB samt Johanssons Grus och Markentreprenad, är att Perstorps kommun hittills inte bedrivit ett aktivt näringslivsarbete med fokus på exempelvis nyetableringar och turism.

- Därför bjöd vi in till halvdags seminarium/workshop för att öppna upp möjligheten att påverka utvecklingen i Perstorp samtidigt som ett bra underlag skapas för hur vi ska jobba i framtiden, säger näringslivschef Sahand Kousha som tillsammans med plan- och byggchef Mattias Bjellvi agerade värdar för arrangemanget som hölls i lokalen Karpen på kommunhuset.

Även politiker deltog under eftermiddagens aktiviteter i form av ledamöter från kommunstyrelsen.

- Perstorp har inte haft någon tillväxtstrategi tidigare därför är det viktigt att vi lyssnar in och tar till oss av goda exempel för att sedan ta fram en strategi som visar vad vi vill, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

Näringslivschef Sahand Kousha igen:

- Varje kommun behöver arbeta med näringslivsfrågor både strategiskt och lite mer kortsiktigt i vardagen för att leva upp till nuvarande företags förväntningar och samtidigt kunna locka till sig nya för etablering. Näringslivsarbetet är en viktig tillväxtfråga som hänger samman med utvecklingsfrågor som bostadsförsörjning och integration. Målsättningen är att förbättra förutsättningarna för ett växande näringsliv i Perstorps kommun.

Workshopen/seminariet innehöll korta framföranden från inbjudna gäster (Region Skåne berättade till exempel om gjord samhällsanalys och näringslivsanalays för Skåne. Länsstyrelsen pratade om hur Perstorp kan bli attraktivare att bo och driva företag i och företagare berättade om sin syn på företagande i kommunen). Deltagarna fick också veta av organisationen Företagarna att småföretagarna i Perstorp årligen bidrar med 70 miljoner kronor till Perstorp kommun och att det sedan 1990 skapats 357 jobb hos småföretagen. Vidare är samverkan, relationer, dialog och kompetens är nyckelord för att nå tillväxt tillsammans med bra skola, boende, rekreationsmöjligheter och goda kommunikationer.

Eftermiddagen innehöll även gruppdiskussioner kring hur näringslivet i Perstorps kommun kan utvecklas.

- Workshopen kan ses som startskottet på en resa vi har att göra. Under nästa år är planen att ha strategin färdig att presentera, säger kommundirektör Ulf Bengtsson.

Mikael Gedin, vd på Perstorp AB uppskattade workshopen som fått prioritet i hans agenda:

- Ja, egentligen skulle jag ha varit iväg på resa men jag kände att jag ville närvara. Samarbetet med Perstorps kommun har alltid fungerat fantastiskt bra och kan liknas lite vid ett giftermål. Vi vet var vi har varandra och hjälps åt att lösa ärenden som uppkommer. Vi samverkar och har en mycket bra dialog.

Senast uppdaterad: