Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Perstorpprojekt kan vinna pris på gala - nominerat i kategorin inkludering

I samband med Landsbygdsveckan 2023 arrangerar Skånes leaderområden en leadergala torsdagen den 4 maj på Tejarps gård.
17 projekt i 5 olika kategorier tävlar om att vinna priset för Skånes bästa landsbygdsprojekt.
Glädjande är att Perstorps projekt, GåGåGå, är en av finalisterna och nominerade i kategorin inkludering.

Bildcollage med tre bilder som visar vy över Jeans Damm i Perstorp, exteriör Centrumhuset Perstorps kommun samt skärmklipp med information om Skånes Leadergala.

Projekt GåGåGå är en av finalisterna och nominerat i kategorin Inkludering på Skånes leadergala 2023. Målet med GåGåGå var att fler av arbetslösa Perstorpsbor skulle förbättra sin arbetsmarknadssituation samtidigt som flera av företagens svårrekryterade kompetenser skulle kunna tillsättas.

Projektet GåGåGå inom Leader Lag PH bedrevs åren 2018 – 2021 och finansierades av Socialfonden. Projektet kom till med anledning av att Perstorps kommun har kännetecknats av en hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, låg sysselsättningsgrad och stor andel invånare i utanförskap. Perstorps kommun har stått för ett av det största mottagandet av nyanlända inom Skåne.

GåGåGå:s mål var att fler av arbetslösa Perstorpsbor skulle förbättra sin arbetsmarknadssituation samtidigt som flera av företagens svårrekryterade kompetenser skulle kunna tillsättas.

- Det är så kul att vårt goda arbete i Perstorp uppmärksammas. Utan engagerade medarbetare och chefer i kommunen såväl som ute bland företagen hade vi aldrig fått så goda resultat - Resultat som på riktigt gjort skillnad för projektets deltagare och förhoppningsvis innebär ett livslångt inkluderande i samhället, säger arbetsmarknadschef Peter Lindow.


Motivering till nominering:

Projektet har med stor framgång aktivt motarbetat utanförskap och genom sam-arbete skapat resultat där människor känt sig inkluderade i det samhälle de lever i och skapat delaktighet för individer långt ifrån arbetsmarknaden.

Resultat av projektet blev en ökad integration för invånare långt från arbetsmarknaden och en mötesplats hos Arbetsmarknadsenheten (AME) för invånare. 79 deltagare kom närmare arbetsmarknaden. Sysselsättning för 34 kvinnor var 29 240 timmar och för 85 män 66 220 timmar. Dessutom har företagens kompetensbehov kartlagts och mötesplats skapats för företag och arbetslösa liksom kunskap om och kring företagens nytta av praktikplatser samt alla parters ökade delaktighet i kompetensutveckling.

Övriga nominerade i samma kategori (Inkludering) som Perstorp är: Från SFI till arbete (Hyllie Park Talentbyrån), Odla utan gränser (Botildenborg) och Växa med hästkraft (Fulltofta Naturcentrum).

Ledergalan är ett arrangemang av Skånes leaderområden i samarbete med Hela Sverige ska leva Skåne och Kiviks Musterier.

Fakta: Leader

Leader är en metod inom EU som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Leader har funnits inom EU sedan 1991 och i delar av Sverige sedan 1995. Leader är en fransk förkortning för Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden.
I Skåne finns sju Leaderområden. Varje område har en egen organisation med egen strategi som har utgångspunkt i de lokala behoven och kunskaperna. Varje område har också sitt eget LAG (den lokala aktionsgruppen) och sitt eget leaderkontor.
Perstorp ingår i Lag PH tillsammans med Hässleholm. Läs mer på webben: www.leaderph.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: