Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Lyckad metod inom Arbetsmarknadsenheten - deltagare tar första stegen mot arbete eller studier

Hösten/vinterns grupp i FINSAM-processen Första steget på Arbetsmarknadsenheten har nyligen slutfört sjutton veckor av arbete med självkännedom, förändring och omvärldskunskap.
Nu är deltagarna redo att ta ett ”Första steg” vidare mot studier eller arbete.

Bildcollage avslutning processprojekt Första steget på Arbetsmarknadsenheten. Mat från olika delar av världen.

På Arbetsmarknadsenheten har under hösten en grupp deltagit i processen Första Steget vilken syftar till självkännedom, förändring och omvärldskunskap. Totalt har 75 deltagare ingått i verksamheten under åren 2019-2022. 48 procent av deltagarna har gått vidare till studier eller arbete. Nyligen hölls en avslutning med fikabord med smaker från hela världen plus att personalen berättade om varför Sverige står lite stilla på julafton då Kalle Anka och hans vänner visas.

För att fira faktum firade gruppen och personal med ett fikabord fullt av smaker från halva världen.

- Förutom att dela ut diplom, handlingsplaner och avskedskramar, berättade vi om varför Sverige står lite stilla på julafton klockan 15:00. Vi visade därför lite av Kalle Anka och hans vänner, nämligen Jultomtens verkstad, berättar processledare Martina Engberg.

Arbetsmarknadsenheten på Torggatan 2 har under åren 2019-2022 jobbat med grupper av utrikesfödda kvinnor som deltagit i FINSAM-processen Första steget.
Totalt har 75 deltagare ingått i verksamheten. vilket kan jämföras med Klippans kommun som också jobbat med samma process där antalet varit ungefär lika många. Under den så kallade implementeringsfasen hösten 2022 har Perstorp och samverkanspartnern Klippan provat metoden även på andra målgrupper. En grupp var utrikesfödda kvinnor och män, en grupp var svensktalande kvinnor och män. Första steget-metoden fungerade bra även med dessa grupper.

- Många av deltagarna har varit ute på praktik i de kommunala verksamheterna eller i det lokala näringslivet, där de kanske för första gången fått se hur det fungerar på en arbetsplats. En del deltagare har efter Första steget kunnat få en subventionerad anställning via Arbetsförmedlingen, eller en timanställning medan andra har blivit motiverade att läsa klart svenskan och studera till ett yrke. Tack till alla er som hjälpt oss att ta emot våra bkommuninvånare på detta fina sätt, säger Martina Engebrg.

I genomförandefasen har 48 procent av deltagarna gått vidare till arbete eller studier, ett resultat Arbetsmarknadsenheten är väldigt stolta över.

- Nu är processen inom FINSAM färdigutvecklad, och metoden klar, men eftersom det har gett så bra resultat att jobba såhär kommer både vi och Klippan att fortsätta med metoden Första steget!

Fakta: Samordningsförbundet NNV Skåne
FINSAM Skåne NNV (nordnordväst) är ett samordningsförbund som 2018 bildades mellan kommunerna i Perstorp, Klippan, Örkelljunga, Båstad och Ängelholm och Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Ett Samordningsförbund är en självständig lokal myndighet som samordnar, stödjer, utvecklar och finansierar tvärsektoriell samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region. När myndigheter kombinerar sina olika resurser kan de på ett kraftfullt sätt stödja människor i svåra livssituationer. Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet vilket blir möjligt genom finansiell samordning – en samverkansform som lönar sig för både människor och samhälle.
I Sverige finns det idag ungefär 80 samordningsförbund som är fristående och förvaltar sin egen budget. Samordningsförbunden stödjer sociala, medicinska och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser med ekonomiska medel och de ingående myndigheterna genomför själva insatserna.

Om Första steget:
Första steget – en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor – Klippan/Perstorp
Samverkande parter:
Arbetsförmedlingen, Klippans kommun och Perstorps kommun
Processen beviljades finansiering: 2018-12-06
Processtid: 2019-02-01—2022-12-31
Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda.
Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.
Mål:
Samtliga deltagande uppnår en högre nivå av integration i samhället, övergång till studier eller etablering på arbetsmarknaden efter processen. Resurseffektivare arbetsmetoder.

Senast uppdaterad: