Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Företagare: Ta chansen och sök affärsutvecklingscheckar

Region Skåne erbjuder stöd till småföretag i form av så kallade affärsutvecklingscheckar. Affärsutvecklingscheckarna är tänkt att bidra till att öka konkurrenskraften för skånska företag – och i förlängningen göra det möjligt för företagen att nyanställa.

Skärmklipp från utveckling Skånes webbplats om affärsutvecklingscheckar

Region Skåne erbjuder stöd till småföretag i form av så kallade affärsutvecklingscheckar. Klicka på bilden för att komma direkt till utveckling Skånes webbplats där all information om hur ansökan av pengar görs och går till

Region Skåne arbetar för att stärka tillväxten och sysselsättningen i befintliga företag. Företag med färre än 50 anställda står för 99,6 procent av det privata näringslivet i Skåne. Det är också småföretagen som bidrar till att skapa jobb för både unga och de grupper som står längst från arbetsmarknaden.

 

Funderar du på att göra affärer utomlands?

Då kan du som är skånsk företagare söka finansiellt stöd. Du kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda en satsning på en marknad utanför Sverige.

Internationaliseringschecken kan användas till att undersöka och förbereda en eller flera nya marknader, för att hjälpa dig att bredda din verksamhet internationellt. Checkarna kan exempelvis användas till köp av externa tjänster, projektanställningar för att ta fram marknadsanalyser eller juridisk hjälp för att vara väl förberedd inför en internationell satsning.


Stöd till digitalisering

Syftet med digitaliseringschecken är att hjälpa dig att skapa nya värden i företaget genom användande av digital teknik. Det kan till exempel handla om att ta fram en digital strategi, identifiera nya affärsmodeller eller att effektivisera digitala processer och system.


Stöd till företag

På Verksamt.se finns det stöd till entreprenörer och innovatörer som vill starta, driva och utveckla företag i Skåne. Den tidigare tjänsten Startadrivautveckla.skane.com har avvecklats.

Stöd till småföretag i form av så kallade affärsutvecklingscheckar erbjuds också:

Senast uppdaterad: