Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Vägtrumma har anlänt - Kommunstyrelsen riktar stort tack till alla inblandade i arbetet med broras

Pumpar är i gång. Rör kopplade. Dämme byggt.
Arbetet med att lägga i en ny vägtrumma på Bruksvägen går in i en ny fas nu då Ybbarpsån pumpas förbi arbetsplatsen.

Ybbarpsån är uppdämd och flödet pumpas förbi arbetsplatsen där en ny vägtrumma på Bruksvägen ska lyftas på plats.

Ybbarpsån är uppdämd och flödet pumpas förbi arbetsplatsen där en ny vägtrumma på Bruksvägen ska lyftas på plats.

Testkörningen gick bra. Nu är läget skarpt. Ybbarpsåns flöde pumpas förbi platsen där schaktning och arbete pågår med att förbereda för en ny vägtrumma vilken Ybbarpsån sedan ska rinna igenom. Ybbarpsån förser Perstorp Industripark med processvatten varför flödet inte kan stoppas. Därav lösningen med förbipumpning.

Dämme på båda sidor om själva arbetsplatsen gör det även möjligt att i det närmaste torrlägga ytan så arbetet med att placera en ny vägtrumma på plats kan genomföras utan påverkan av flödande åvatten.

Själva trumman har anlänt och ligger redo att lyftas på plats. Det görs efter helgen. Trumman är modell mycket stor och har levererats i två delar som sedan dockas samman och blir totalt cirka 40 meter lång. Bredden är 3,76 meter och höjden 2,60 med en beräknad livslängd på mellan 80-100 år.

Nya vägtrumman igenom Ybbarpsån framöver ska flöda.

Så ser den nya vägtrumman ut vilken Ybbarpsån framöver ska flöda igenom. Två delar dockas samman och bildar en cirka 40 meter lång trumma.

Arbetet med att åtgärda problematiken på såväl Gustavsborgsvägen (en bro rasade i januari) och Bruksvägen (bro av likande konstruktion som den på Gustavsborgsvägen upptäcktes vid inspektion vara i så dåligt skick att omedelbar stängning och reparation rekommenderades) har imponerat på kommunstyrelsen som på sitt senaste sammanträde diskuterade ärendet.

Kommunstyrelsen beslutade att rikta ett stort tack till samtliga inblandade för det fantastiska arbete som genomförts i samband med broraset.

Kommunstyrelsen vill ge en stor eloge och rikta ett stort varmt tack till samtliga involverade för det fantastiska arbete som har genomförts i samband med broraset på Gustavsborgsvägen.
Det visar styrka att ha en organisation som är så bra rustad att man på mindre än en vecka hanterade problemet med den rasade bron och dessutom gjorde vägen farbar igen.
Återigen ett stort tack till samtliga inblandade, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).


Ybbarpsån är uppdämd och pumpas förbi arbetsplatsen där en ny vägtrumma på Bruksvägen ska läggas på plats.

Ybbarpsån är uppdämd och pumpas förbi arbetsplatsen där en ny vägtrumma på Bruksvägen ska läggas på plats.

Senast uppdaterad: