Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Vägbro på Gustavsborgsvägen rasade

En vägbro på Gustavsborgsvägen intill Ybbarps IP brast på torsdagförmiddagen och orsakade ett flera meter brett och djupt schakt. Inga materiella skador, förutom själva bron rapporteras. Inte heller rapporteras några personskador.

Vägen är avspärrad.

Collage på rasad bro Gustavsborgsvägen.

En vägbro på Gustavsborgsvägen intill Ybbarps IP brast på torsdagsförmiddagen och orsakade ett flera meter brett och djupt schakt. Inga materiella skador, förutom själva bron rapporteras. Inte heller rapporteras några personskador.


Enligt räddningstjänsten är det en av tunnlarna under bron som gett vika. Okänt hur. Ybbarpsån som rinner under bron används som processvatten inom Industriparken. Risk finns också att för stigande vattennivåer i Ybbarpssjön och intilliggande vattendrag.

Personal på plats har grävt undan raset och kapat broräcke för att komma åt bättre. Dessutom har halmbalar lagts i ån för att hjälpa till med filtrering av sediment i processvattnet. Och Räddningstjnsten lägger ut länsar.

Perstorps Industripark och Perstorps kommun jobbar i nära samarbete med att lösa åtgärder. Till exempel lägger räddningstjänsten ut länsar i vattnet.
Arbetet med att återställa bron är påbörjat. Det inkluderar även säkring av flöden för att förhindra eventuell översvämning uppströms.

Prognos om när arbetet kan vara helt åtgärdat är oklar.

Senast uppdaterad: