Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Uppstart på arbete med näringslivsstrategi och tyst minut på årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina

24 februari i almanackan är lika med ett år sedan Rysslands invasion av Ukraina.
För att hedra dem som drabbats av kriget och för att visa stöd till Ukrainas folk och folkvalda i ukrainska kommuner höll politiker och tjänstemän en tyst minut under sitt pågående arbete med att ta fram en näringslivsstrategi.

Tyst minut politiker och tjänstemän under arbete med workshop näringslivsatrategi.

Fredagen den 24 februari påbörjades arbetet med en näringslivsstrategi i Perstorps kommun. 24 februari är också årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina vilket uppmärksammades av politiker och kommunledning med en tyst minut.

Kommunledning och politiker startade på fredagen arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi. Arbetet i form av en förmiddagsworkshop har som syfte att ta fram inriktningen för kommunens arbete gentemot näringsliv och företag.

- Vi arbetar fram den politiska viljan som sedan ska genomsyra hela organisationen. Tanken är också att ha en workshop tillsammans med näringslivet plus att en vi gör en omvärldsanalays tillsammans med IUC (IndustriellaUvecklingsCentra), berättar näringslivschef Annika Nilsson.

Workshopen innehöll även ett allvarligare inslag i form av tyst minut på årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina.

- För ett år sedan vaknade vi upp till nyheten att det är krig i Europa. Sedan dess har vi lärt oss namn på orter vi aldrig glömmer. Jag vill därför att vi här gemensamt hedar dem som drabbats av kriget med en tyst minut, sa kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (S).

- Vi gör detta gemensamt med Sveriges kommuner och regioner (SKR) som uppmanat till att visa stöd och solidaritet med Ukrainas folk och de folkvalda, sa Ronny också.

Arbete med näringslivsstrategi Perstorps kommun

Arbetet med näringslivstrategin innehåller även workshop med näringslivet och en omvärldsanalys.

Efter den tysta minuten fortsatte workshopen med bland annat grupparbete inklusive frågeställningar, diskussioner, presentation och redovisning.

- Vi siktar på att ha näringslivsstrategin färdig så den kan komma upp till beslut under hösten, säger Annika Nilsson.

På årsdagen flaggade även Perstorps kommunen med Ukrainas flagga på den mittersta av de de flaggstängerna på torget.

Årsdag Rysslandsinvasion av Ukraina. Perstorps kommun flaggar med Ukrainas flagga.

Ukrainas flagga mellan två svenska flaggor på torget framför Centrumhuset.

Med tanke på rådande läge i omvärlden är det värdefullt att ständigt hålla sig uppdaterad och ta del av aktuell information.

Via webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ges bekräftad krisinformation från svenska myndigheter.

Senast uppdaterad: