Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Test av signalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Idag är det första måndagen i kvartalet vilket innebär att VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) provas klockan 15:00.

Test av signalen viktigt meddelade till allmänheten

Test av signalen viktigt meddelade till allmänheten (VMA) görs första helgfriga måndagen i mars, juni, september och december. Klicka på bilden för att komma till webbplatsen Krisinformation.se där mer information finns

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som omedelbart hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

Signalen hörs i sju sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan. När faran är över hörs en annan längre signal. Signalerna provas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december.

Notera att VMA-tutan ut på Centralskolans M-byggnad har bytts ut mot en elektronisk. Den låter lika som tidigare , men innan signalen ljuder hörs ett talat meddelande.

VMA används vid:

  • olyckor och allvarliga händelser, till exempel gasutsläpp eller brand med giftig rök.
  • svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel nedfall av radioaktiva ämnen eller problem med att nå 112.
  • krishantering inför och i samband med extraordinära händelser, till exempel förestående dammhaveri eller sabotage mot dricksvattenförsörjningen.

Läs mer om VMA:

Senast uppdaterad: