Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Tack Ulf och lycka till hos grannen i öster

Det var under hösten som nyheten kom: Perstorps kommundirektör Ulf Bengtsson lämnar uppdraget för motsvarande roll i Hässleholm.
På fredagen avtackades Ulf med som sig bör: blommor, presenter och tal.

Kommundirektör Ulf Bengtsson avtackas i sessionssalen på Centrumhuset.

Efter sex år i Perstorp avtackades kommundirektör Ulf Bengtsson på fredagen. Många passade på att ta tillfället i akt och önska lycka till med det nya jobbet i Hässleholm. Se fler bilder från avtackningen i bildspelet nedan.

Så här berättar han själv om sina år i Perstorp:

När jag nu lämnar Perstorps kommun efter sex år är jag stolt och glad över att tillsammans med mina medarbetare, ledningsgrupp och med fullt stöd från den politiska ledningen ha påbörjat ett förändrings- och utvecklingsarbete i Perstorp.
Så löd uppdraget jag fick av den samlade politiken 2017. Fokus har varit på kommunens interna organisation, där vi bl. a. styrt upp rutiner och processer, infört mål- och resultatstyrning, ledningssystem, kvalitetsledning, byggt en välfungerande ledningsgrupp, påbörjat och utvecklat resan mot konceptet ”En väg in” genom en professionell kundtjänst. Det ska vara enkelt för invånare, besökare och företagare att komma i kontakt med kommunen.
En fungerande synpunktshantering i form av e-tjänster är en annan viktig del i detta. Det fanns mycket att ta tag i inom området ”ordning och reda” när jag kom till Perstorp 2017, så jag vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till att förbättra mötet med Perstorpsborna utifrån ledorden ”service, engagemang och bemötande”.

Vidare lyfter Ulf fram det stora och långsiktiga strategiska utvecklingsarbete rörande Perstorps betydande socioekonomiska utmaningar och som nu är i full gång.

Redan 2018 fick Perstorp riktade statsbidrag för att motverka segregation och utanförskap, pengar som användes till att kartlägga kommunens socio-ekonomiska status. Utifrån denna tog fullmäktige 2020 ett enhälligt beslut om en handlingsplan på lång sikt som nu genomförs. Just nu dockas utvecklingsarbetet ihop med budgetprocess och kommunens övergripande mål. Perstorp har stora utmaningar som kräver krafttag och där tvärsektoriellt arbete mellan de kommunala verksamheterna är en nyckelfaktor.
 

Hör del ur kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilssons tacktal:

En annan aspekt som också utvecklats under Bengtsson tid i Perstorp är interkommunala samverkan inom flera områden. Till exempel är Perstorp värdkommun i den gemensamma överförmyndarnämnden med Bjuv, Åstorp och Klippan plus att upphandlingssamverkan med Bjuv, Åstorp, Klippan och Örkelljunga utvecklats på senare år, liksom bildandet av en gemensam IT-driftorganisation med samma kommuner.

Jag brukar sägat att inget signalerar utveckling och framtidstro som byggkranar. Under många år stod byggandet nästan stilla i Perstorp. Men 2017 bestämde vi oss tillsammans med den politiska ledningen att ändra på detta. Genom mer aktiv marknadsföring samt en förstärkning och satsning på näringslivs- och etableringsfrågorna lossnade det 2018. Ett flertal större byggen av bostäder har blivit verklighet de senaste två åren, både av vårt eget bostadsbolag och externa byggherrar, och mer är på gång. Riktigt roligt för Perstorp!
Jag vill särskilt också lyfta fram ett antal frågor som fått sin lösning under de här åren. Exempel på detta är förstås Centrumhuset, där vi fick ett enhälligt beslut i fullmäktige att gå vidare med investeringen, och där vi nu ser resultatet när vi flyttat tillbaka till vårt nya, vackra Centrumhus. Det blev också en bra lösning för gamla Brukshotellet, där Munka Folkhögskola flyttade in. Tyvärr väljer de nu att lägga ner verksamheten, som öppnar upp för andra förutsättningar för hotellets framtida användning. Beslutet att gå med som delägare i NSVA har också stärkt Perstorps förmåga att hantera den viktiga VA-verksamheten. Inte minst frågan om fiber på landsbygden löstes och är nu i princip avslutad. Viktigt för alla som bor och har sin näring utanför tätorten.


Ulf vill även beröra arbetet under pandemin:

Under två år levde vi i skuggan av covid 19-pandemin. Jag är glad att vårt lednings- och krishanteringsarbete fungerade så bra som det gjorde under den tiden. Stort tack till alla inom framför allt vård och omsorg som trots svårigheterna gick till jobbet varje dag och gjorde sitt bästa för Perstorpsborna. Ledarskap och medarbetarskap har varit viktiga utvecklingsområden för oss de här åren, vi är nu mitt uppe i ett utvecklingsarbete med kommunens samtliga chefer som kommer pågå åtminstone nästa år ut.

Avslutningsvis nämner Ulf att han kommer sakna åren i Perstorp när han nu går vidare till ett större sammanhang i den östra grannkommunen (Hässleholm).

Fördelen med det mindre sammanhanget har varit de korta, snabba beslutsvägarna och den nära dialogen med politiken kring viktiga frågor där beslutsvägarna på andra håll tenderar vara mycket längre. Jag önskar Perstorp poch Perstorpsborna lycka till i framtiden. Fortsätt satsa på samverkan och samarbete mellan kommunerna. Ensam är inte stark och den lilla kommunen kan aldrig själv upprätthålla alla de funktioner som krävs i det moderna samhället.

Bildspel från avtackningen

Senast uppdaterad: