Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

SCB:s medborgarundersökning - så gick det

Vad är Perstorps kommuninvånare nöjda med och vad kan förbättras? Via Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning görs årligen en attitydundersökning för att mäta hur du som kommuninvånare ser på Perstorps kommun. I höst är det dags igen men utifrån svaren 2020 kan bland annat konstateras att invånarna uppskattar räddningstjänsten, kommunikationer samt idrotts- och motionsanläggningar.

Flygfoto över Perstorp med texten så gick det i Medborgarundersökningen.

I medborgarundersökningen 2020 fick Perstorps kommun en svarsfrekvens på 39 procent, 2018 hade Perstorp en svarsfrekvens på 37 procent. Ökningen är glädjande och målsättningen för 2021 är att nå rikets snitt på 41 procent. För att vi som kommun ska kunna få så bra underlag som möjligt är det viktigt att du som får enkäten verkligen svarar, alla svar gör skillnad!

Enkäten skickas ut ett slumpmässigt antal kommuninvånare under hösten. Resultatet presenteras sedan i december.
Frågorna består bland annat av områden så som skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet, förtroende och samhällsservice.

Vilket resultat fick Perstorps kommun 2020?

I medborgarundersökningen 2020 fick Perstorps kommun en svarsfrekvens på 39 procent, 2018 hade Perstorp en svarsfrekvens på 37 procent.

- Ökningen är glädjande och målsättningen för 2021 är att nå rikets snitt på 41 procent. För att vi som kommun ska kunna få så bra underlag som möjligt är det viktigt att du som får enkäten verkligen svarar, alla svar gör skillnad, säger utvecklingsstrateg Victor Vilsmyr.

Hur upplever Perstorpsborna sin hemkommun som plats att bo och leva i?

Det som sticker ut som mest positivt är att Perstorpsborna upplever att räddningstjänst fungerar mycket bra, de upplevda utbildningsmöjligheterna har blivit bättre samt att Perstorp upplevs ha goda kommunikationer. Även idrott- och motionsanläggningar anses som goda.

Vad upplever Perstorpsborna som mindre bra?

Utifrån undersökningen och den analys som SCB levererar till kommunerna så finns förbättringspotential i den upplevda tryggheten, bostäder, grundskolan, äldreomsorg, möjligheten att påverka samt förtroendet för kommunens tjänstemän och politiker.

Hur har Perstorps kommun arbetat med resultatet?

En intern analys utifrån underlaget har plockats fram samt presenterats för kommundirektörens ledningsgrupp (Tjänstemän) och kommunstyrelsen. Materialet används som en del i kommunens årliga nuläge- och omvärldsanalys som är startskottet för kommunens budgetprocess. Åtgärder och satsningar presenteras i Perstorps budget 2022 och flerårsplan. Underlaget används även i respektive verksamhet för att löpande utveckla och förbättra kvalitet och service.

Perstorps kommun avser att årligen genomföra SCB:s medborgarundersökning och planerar kunna utveckla analys och kommunikation med kommuninvånarnar för att tillsammans utveckla Perstorps kommun i en positiv riktning!

När är det dags igen?

Insamling för medborgarundersökningen 2021 pågår under augusti till november. Det är 1000 slumpmässigt utvalda Perstorpsbor som kommer få enkäten och därigenom erbjudas möjlighet att påverka kommunens utveckling.
- Noterbart är att medborgarundersökningen 2021 har ett nytt utseende och upplägg som gör det enklare för dig som får den att svara samtidigt som det förenklar för oss att tolka era svar, säger Victor Vilsmyr.

Mer om Perstorps resultat finns på Perstorps hemsida under Kommun och Politik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i form av SCB:s levererade rapport, samt att alla resultat finns publicerade på kolada.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: