Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Resvanor undersöks - möjlighet att påverka framtidens trafik

Hur ser ditt resande i Skåne ut?
I september får invånarna i Skåne chans att påverka trafiken genom en stor resvaneundersökning.
Svaren är anonyma och viktiga.

Bildcollage resvaneundersökning 2023. Tre bilder där den uppe till vster visar ett lila pågatåg och bilden uppe till höger en gul regionbuss. Den största bilden i botten är en illustration i grön nyans där det står med vit text: Resvaneundersökning - gör din resa hörd.

Oavsett om du reser mycket eller lite, och oavsett hur du tar dig fram, är du en del av trafiken. Region Skåne vill därför att så många som möjligt av de slumpvis utvalda skåningarna svarar på resvaneundersökningen som genomförs i september.undersökningen.

Under september månad genomför Region Skåne en resvaneundersökning där 125 000 slumpvis utvalda skåningar får ett brev hem med en inbjudan att delta. Undersökningen ska hjälpa till att planera för ett säkert, tillgängligt och smidigt resande i framtiden. Det insamlade materialet blir ett underlag i planeringen av framtidens gångvägar, cykelvägar, bilvägar, järnvägar och kollektivtrafik.

Resvaneundersökningen genomförs på uppdrag av Region Skåne, i samarbete med kommunerna i Skåne och Trafikverket. Resultatet av undersökningen används både i kommunens lokala planering och i stora infrastrukturprojekt. Skånes kommuner får varsin egen rapport som visar hur resandet ser ut i just deras kommun.

Undersökningen genomförs vart femte år på uppdrag av Region Skåne i samarbete med Trafikverket och de skånska kommunerna. Resultatet används som underlag för allt ifrån stora infrastrukturprojekt på Trafikverket till kommunernas lokala planering av gator, gång- och cykelvägar.

De som får enkäten är slumpvis utvalda och speglar en bredd i befolkningen. De får svar på frågor om bland annat vilken tillgång de har till olika färdmedel och vilka resor de gjorde under en specifik dag. De får också svara på en webbenkät med några bakgrundsfrågor och sedan registrera alla förflyttningar. Med förflyttning menas att personen tagit sig från en plats till en annan för att göra ett ärende vid målet, som att lämna på förskola eller åka till kontoret. Notera att en promenad, träning eller rastning av hunden inte räknas som en förflyttning i undersökningen.

– Vi hoppas att alla som blir utvalda tar sig tid att svara på undersökningen. Ju fler svar vi får in desto bättre och rättvisare kommer vårt kunskapsunderlag att spegla hur skåningarna verkligen förflyttar sig och det hjälper oss att planera resandet i framtiden. Svaren är anonyma, men otroligt viktiga, för de kan inte ersättas av någon annans, säger Anna Pettersson, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Fakta om resevaneundersökningen:

Senast uppdaterad: