Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Region Skåne: Vårdcentralerna tar över vaccinationerna

Från och med måndag den 20 september tar vårdcentralerna över vaccinationen mot covid-19. För att boka tid ringer man den vårdcentral där man är listad.
Dessutom planerar Region Skåne för vaccination av 12-15-åringar från början av november.

Bildcollage med tre bilder. Upp till höger coronaviruset. Under det statistik från Folkhälsomyndigheten och till vänster två ungdomar och texten 12-15 åringar kommer erbjudas vaccin.ation och att det är dags att kavla upp ärmen med Perstorps kommun och Region Skånes logotyper på.

Enligt Region Skåne behöver behöver fler kavla upp ärmen och vaccinera sig. Du som är född 2005 eller tidigare kan boka tid. Region Skåne har en sida där alla tider finns. Klicka på bilden för att komma direkt dit. Från den 20 september tar vårdcentralerna över vaccineringen och då gäller det att ringa den vårdcentral dr an är listad för att boka tid.

Läget i kommunen

Kommunens verksamheter bedrivs i stort sett normalt. Tidsbokning av tider på Hälsotek och solarium på Ugglebadet är en skillnad mot normalt plus att öppna förskolan till exempel bedriver verksamhet utomhus.
Tills vidare gäller även utglesade mattider och placering i skolmåltidsrestauranger. Anställda som kan arbeta hemifrån fortsätter praktisera skiftgång.

Kommunen har även en gemensam planering med Region Skåne som syftar till att att höja vaccinationstäckningen på vissa områden i Perstorp där det har visat sig att vaccinationer i samtliga åldrar har varit låg.


Flesta av restriktionerna hävs i fas fyra

Regeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har beslutat att Sverige ska gå in i den så kallade fas fyra från och med den 29 september vilket innebär att de flesta av restriktionerna hävs. Följande sker:

 • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
 • Deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tas bort
 • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, till exempel storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
 • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.

Det sista steget i regeringens plan för avveckling av restriktioner är steg fem vilket innebär att kvarvarade restriktioner hävs. Datum för steg fem är ännu inte bestämt.


Vårdcentraler tar över vaccinationerna

Från och med måndagen den 20 september tar vårdcentralerna över vaccinationen mot covid-19.

 • För att boka tid ringer man den vårdcentral där man är listad. (Telefonnumret till vårdcentralen i Perstorp är 0435-666330)
 • Den som har tagit en första dos hos någon av de privata vaccinatörerna ska även ta dos två på samma ställe.
 • Den som ännu inte har bokat tid för dos ett bör passa på att göra det denna vecka, då det finns gott om tider hos de privata vaccinatörerna.
 • Har du däremot fått din första dos på någon av de privata mottagningarna blir även erbjuden din andra dos på samma ställe.

Notera att det alltså inte går att boka tid för vaccination för dos 1 till dagar som infaller efter söndagen den 19 september. Vaccinatörerna fortsätter dock några veckor till med att ge dos 2 för de som redan har en tid inbokad.


Region Skåne redo att vaccinera 12-15-åringar

Folkhälsomyndigheten meddelade på torsdagen den 16 september om allmän vaccination mot covid-19 från 12 år.

12-15-åringar ska erbjudas vaccination mot covid-19 från början av november.

Region Skåne har påbörjat planeringen för hur skolungdomar enkelt ska få möjlighet att vaccinera sig.

I Skåne får vårdcentralerna ansvar för att genomföra vaccinationen av 12-15-åringarna i nära samarbete med skolorna och kommunernas elevhälsa.

Noterbart är att vaccination av 12-15 åringar kräver ett samtycke från vårdnadshavare. En samtyckesblankett kommer därför att distribueras inför vaccinationstillfället.

– Det bästa för barnen och deras undervisning är att vaccinationer sker på skolorna. Avbrotten från undervisning blir mindre och de behöver inte lämna skolan. Det ger också bäst förutsättningar för god vaccinationstäckning, säger Per Hagstam, vaccinsamordnare och biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Mer information uppdateras löpande på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där nyttig information om vaccination mot covid-19 också finns.Läget i länet

Antalet fall av covid-19 har minskat något under den senaste veckan och andelen positiva minskar i alla åldersgrupper.

– Det ökar inte längre utan segar sig sakta nedåt. Mest har det minskat i åldersgrupperna 20-39, men även i grupperna 0-19 år och 50-59 år. Och andelen positiva av dem som provtas minskar i samtliga åldersgrupper, vilket är ett gott tecken, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne till regionens webbplats.

Fortfarande är det många som provtar sig för covid-19. Men den senaste veckan har provtagningen minskat, särskilt bland barn och unga.

– Det är fortsatt viktigt att stanna hemma vid symtom och att provta sig vid symtom, även om man är vaccinerad, säger Eva Melander.

Jämfört med i somras är det något fler som vårdas för covid-19 på sjukhusen runt om i Skåne. Flertalet av dem som vårdas har det gemensamt att de är ovaccinerade.

– Jag vill därför betona att det är viktigt att ta chansen att vaccinera sig för att inte riskera att drabbas av svår sjukdom orsakad av covid-19, säger Eva Melander.

Andel vaccinerade över 18 år (16 september):

Dos 1: 80,1 procent
Fullvaccinerade: 74,7 procent (motvarar 897 351 personer)
Antal givna doser: 1 720 679 stycken

Andel vaccinerade över 16 år:

Dos 1: 79,4 procent
Fullvaccinerade: 72,8 procent


Folkhälsomyndigheten: Viktigt med hög vaccinationstäckning

Folkhälsomyndigheten påpekar att det fortsatt viktigaste skyddet mot covid-19 är att så många som möjligt vaccinerar sig så att en hög vaccinationstäckning nås.
Myndigheten bedömer att covid-19 är en sjukdom som vi måste lära oss att leva med i samhället och arbetet med testning och smittspårning ute i regionerna måste fortsätta. Skulle utvecklingen vända till kritiska nivåer finns en beredskap att införa restriktioner igen.


Samarbete kring lokala insatser

Region Skåne arbetar på många olika sätt tillsammans med bland andra kommuner, Länsstyrelsen, ideella föreningar och folkhögskolor för att nå grupper där få har vaccinerat sig. Till exempel tittar man på ålder och geografi för att kunna sätta in insatser där de bäst behövs.

Perstorps kommun har nyligen haft ett möte tillsammans med Region Skåne med just det syftet. Diskussionen mynnade ut i en plan där alternativa vaccinationsplatser och tider kan erbjudas inom någon vecka

- Vi vill sänka trösklarna och göra det så enkelt som möjligt att bli vaccinerad. Fokus just nu är att få till en hög och jämlik täckning överallt, vi måste på alla sätt undvika att stora grupper i samhället är ovaccinerade. Under våren arbetade vi till stor del med informationsinsatser. Nu riktar vi till största delen in oss på att öka tillgängligheten och vaccinera på platser där invånarna befinner sig, säger vaccinsamordnare Per Hagstam.


Länsstyrelsen har besökt ungefär hälften av Skånes kommuner (däribland Perstorp) och på flera håll ses en ökad aktivitet hos vaccinatörerna efter deras besök.


Glöm inte att fortsatt följa gällande restriktioner:

 • Håll avstånd
 • Tvätta händerna ofta
 • Stanna hemma vid symtom
 • Undvik trängsel
 • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Läs Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt är också att fortsätta med egenprovtagning vid symptom.

Egenprovtagning ska alltid göras vid symptom även om man är vaccinerad eller har haft covid-19 för mer än sex månader sedan.

 

Lokal statistik

När det gäller statistiken över nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare per kommun den ligger snittet för Skåne vecka 36 på 75. Motsvarande siffra för Perstorp är 66.

Totat antal personer i Perstorp som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning är enligt Folkhälsomyndigheten 730. Det är är fem fler än föregående vecka och 708 fler än vecka 35 2020 då smittspridningen tog fart

Statistik från Folkhälsomyndigheten över antalet konstaterade fall med covid-19.

Statistik från Folkhälsomyndigheten över antalet konstaterade fall med covid-19. Klicka på bilden för att komma till sidan där det går att söka upp Perstorp.

Vaccinationer

Senast uppdaterad: