Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Nya riktlinjer - Perstorp
fokuserar mot mål och resultat

Ny modell för riktlinjer för mål- och resultatstyrning

Perstorps kommun har sedan 2017 jobbat efter en enklare modell för mål- och resultatstyrning som ett komplement till den ekonomistyrning som tidigare gällt.
Men från och med nu gäller nya riktlinjer sedan kommunfullmäktige på sitt senaste sammanträde beslutade att anta nya riktlinjer för mål- och resultatstyrning.


Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om sju målområden med åtta kommunövergripande mål som sedan brutits ned på nämnds-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. För att säkerställa att arbetet med mål, planering och uppföljning hanteras på samma sätt i alla verksamheter har ett styrdokument i form av riktlinjer för mål- och resultatstyrningen tagits fram.

Hela styrdokumentet för resultat- och målstyrning i Perstorps kommun kan laddas ner och läsas som pdf här Pdf, 806.7 kB, öppnas i nytt fönster.

- Det nya arbetssättet är att vi nu styr om från budgetstyrning och istället fokuserar mot våra mål och resultat. Självklart finns budgeten med som en förutsättning och hänsyn tas till ekonomiska resultat och utveckling men det är de mätbara målen och resultaten som ska genomsyra kommunens verksamheter, berättar Victor Vilsmyr, Utvecklingsstrateg på socialförvaltningen som tagit fram de nu antagna riktlinjerna för mål- och resultatstyrning. Riktlinjerna har tagits fram tillsammans med en projektgrupp som har under våren 2019 arbetat med att genomföra ett projekt för verksamhetsplanering.

Ett digitalt ledningssystem (Stratsys) har upphandlats och det är i det systemet som all planering och uppföljning ska ske framöver.

- Vi har ”översatt” riktlinjerna digitalt och gjort det enkelt att planera och följa upp sin verksamhet. Systemet gör det också möjligt att få ut rapporter som gör det enklare för verksamheten att se hur man ligger till i jämfört med målen.

Mål- och resultatstyrning syftar på att flytta perspektivet från resurser och aktiviteter till vilka resultat som uppnås i verksamheten mot kommuninvånarna. Målen är prioriterade områden som politiken sätter för att styra verksamheterna i kommunen mot politikens mål.

- Fördelarna är att processen blir tydligare. Alla arbetar på ett standardiserat sätt med planering och uppföljning av verksamheten. Dessutom tas medarbetarnas kompetenser och erfarenheter tillvara då målen sätts tillsammans. Dialog mellan chef och medarbetare står i fokus i vår styrmodell.

 

Nya riktlinjer för mål- och resultatsyrning har antagits av kommunfullmäktige i Perstorp.

Senast uppdaterad: