Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunfullmäktiges första sammanträde 2019

Kallelse och handlingar KF 30 januari

Onsdag 30 januari klockan 18:00 träffas ledamöterna i kommunfullmäktige för årets första sammanträde. På dagordningen bland annat beslut om kommunens plan för räddningsinsatser och förslag till lokalförsörjningsprogram.

Programmet har tagits fram med kommundirektörens ledningsgrupp som uppdragsgivare/styrgrupp. Syftet med lokalförsörjningen är att tillgodose behovet för kommunens verksamheter när det gäller ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsprocessen kopplas till den årliga budgetprocessen. I programmet föreslås också hur arbetet ska styras på tjänstemannanivå på strategisk, taktisk och operativ nivå. 
Vidare har fullmäktige att ta ställning till kommunstyrelsens beslut att uppdra åt kommundirektören att utreda förutsättningarna för samordnad fastighetsförvaltning inom kommunkoncernen.

Nämnas från dagordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan också information från kommundirektör, nämnder, styrelser och bolag (socialnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, valnämnden, Perstorp Näringslivs AB, Perstorps Fjärrvärme AB).

Tanken är också att allmänhetens frågestund ska inleda sammanträdet men någon fråga har inte inkommit varför den programpunkten utgår. Istället tillkommer beslut om en avsägelse: Ronny Olesen, (PF), avsäger sig samtliga politiska uppdrag.

Kallelse och handlingar finns att läsa här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: