Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunfullmäktige sammanträder - flera beslutsärenden på dagordningen

Oktober månads sammanträde genomförs precis som det i september fysiskt i Kulturhuset med start klockan 18:00.
På agendan den 27 oktober finns bland annat beslut om eventuellt förvärv av aktier i Perstorps Fjärrvärme, revisorernas bedömning av delårsrapport, budgetjustering socialnämnden samt förändringar gällande lokala trafikföreskrifter.

Bildcollage inför kommunfullmäktige 27 oktober i Kulturhuset. Bilderna visar ledamöter, kallelse och ordförandeklubba.

Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset onsdag 27 oktober med start klockan 18:00. På agendan bland annat lokala trafikföreskrifter, eventuellt köp av aktier, budgejustering och revidering av bolagsordning och äardirektiv.

Sammanträdet inleds som brukligt med allmänhetens frågestund samt information från nämnder, styrelser och kommundirektör. Den här gången är det kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, revisionen, överförmyndarnämnden och Perstorps Bostäder AB som informerar.

Allmänheten har möjlighet att följa sammanträdet via kommunens sändning på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt på plats i Kulturhuset. Vänligen följ gällande råd och rekommendationer kopplade till Covid-19.Beslutsärenden

(Tryck på plusset längst ut till höger för att expandera menyn och ta del av aktuellt ärende)

Motion gällande bärighetsklassning
Beslut om eventuellt förvärv av aktier i Perstorp Fjärrvärme
Riktlinjer för mål och resultatstyrning
Delårsrapport tertial 2 - Kommunen
Revisorernas bedömning av delårsrapporten
Budgetjustering socialnämnden
Merkostnader till följd av Covid-19
Bolagsordningar och ägardirektiv för Perstorps Bostäder AB och Perstorp Näringslivs AB
Förslag på sammanträdesdagar för år 2022
Lokal trafikföreskrift
Förändringar gällande lokala ordningsföreskrifter

Sammanträdet avslutats med ett valärende som gäller en avsägelse som ledamot i fullmäktige samt ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Nästa gång ledamöterna träffas är den 24 november.

Senast uppdaterad: