Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunfullmäktige
med beslut om tomtförsäljning

Inför kommunfullmäktige 28 augusti 2019

Onsdag 28 augusti är det åter dags för ledamöterna i kommunfullmäktige att träffas efter sommaruppehållet.
På ärendelistan bland annat beslut om försäljning av centrala tomter vilket möjliggör byggnation av 62 lägenheter.

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund och följs därefter av av information från kommundirektör, nämnder och styrelser. Socialnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, valnämnden, Perstorp Näringslivs AB och Perstorps Fjärrvärme AB står i tur att delge kort om pågående verksamhet.

Ledamöterna har därefter tre beslutsärenden att hantera:
(kallelse och handlingar kan hämtas här) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

 

  1. Kommunfullmäktige har beslutat om sju målområden med åtta kommunövergripande mål, som sedan brutits ned på nämnds-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. Målen följs upp med hjälp av indikatorer och målvärden. I syfte att säkerställa att kommunens arbete med mål, planeringsprocess och uppföljningsprocess hanteras på samma sätt i alla verksamheter, har ett styrdokument i form av riktlinjer för mål- och resultatstyrningen tagits fram. Ett digitalt ledningssystem (Stratsys) har upphandlats där all planering och uppföljning sker framöver.

  2. Perstorp Housing Stockholm vill köpa fastigheterna Enen 16 (på Allégatan) och 17 (på Hantverkaregatan) av Perstorps kommun. Arealen är cirka 3469 m². Köpeskillingen är 416 280 kronor vilket motsvarar 120 kr/m². Housing Perstorp AB avser bygga 22 lägenheter i radhusform (12 st 1,5 rum och kök om 35 kvm och 10 st. 3:or enplans på 69 kvm) . Byggstart planeras till första kvartalet 2020. Färdigställande senast fjärde kvartalet 2021.

  3. Gösta Bengtsson Fastighets AB vill köpa fastigheterna Enen 8, 18 och 19 av Perstorps kommun. Arealen är ca 2591 m². Köpeskillingen är ca 311 400 kronor vilket motsvarar 120 kr/m². Gösta Bengtsson Fastighets AB avser att bygga 40 hyreslägenheter i varierande storlekar fördelade på två flerbostadshus mot Stockholmsvägen. Byggstart planeras till första kvartalet 2020. Färdigställande planeras senast fjärde kvartalet 2021. Köparen förbinder sig dock att projektet ska vara färdigställt senast 2022.

Ett par valärenden avslutar sammanträdet. Bland annat ska ersättare till Perstorps Näringslivs AB väljas plus att ett par avsägelser ska hanteras. Dessutom behöver fyllnadsval göras då en ersättare i kommunfullmäktige flyttat till annan kommun vilket gör att denne inte längre kan kvarstå som förtroendevald i Perstorp kommun.

Kommunfullmäktige börjar klockan 18:00 i lokalen Karpen på kommunhuset.
Sammatnrädet livesänds via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: