Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunfullmäktige med beslut
om plan för räddningsinsatser

Kommunfullmäktige januari 2019

2019 års första sammanträde i kommunfullmäktige tog 39 minuter att genomföra. Beslut fattades bland annat om att anta program för lokalförsörjning plus att kommundirektören fått uppdraget att utreda förutsättningarna för samordnad fastighetsförvaltning inom kommunkoncernen.


Ingen fråga från allmänheten hade lämnats in varför den punkten utgick. På dagordningen i övrigt bland annat information från kommundirektör (berättade till exempel om kommande tvådagars politikerutbildning, organisationsfrågor, hur den av riskdagen beslutade budgeten påverkar kommunen, kommunens nya e-tjänst för synpunkts och felanmälan) samt nämnder och styrelser. Socialnämndens ordförande Jenny Delén berättade bland annat om kontinuiteten inom hemtjänsten.

Se januarisammanträdet i efterhand via kommunens Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsnämndens ordförande Hans Stifors berättade om nämndens första sammanträde där bland annat frågan om organisation inom samhällsbyggnadskontoret kommer upp. Till exempel ska en byggnadsinspektör rekryteras. Framför sig ser nämnden också att en bostadsförsörjningsplan som krävs enligt lag görs.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Håkan Abrahamsson berättade sedan att Ugglebadet ska ha en after school under sportlovet med bad och servering av pannkakor. Nämndens ekonomiska situation ser ljus ut och pekar mot ett plus. Perstorps Näringslivs AB ordförande Jenny Delén berättade om ägandeskapet av kommunhuset: "En grupp tjänstemän diskuterar om hur huset bäst ska nyttjas". Perstorps Fjärrvärmes ordförande Mikael Malm berättade därefter bland annat att sju nya kunder anslutit och att någon olja inte använts för att elda i anläggningen.
Kort från sammanträdet kan också nämnas att fullmäktige antog kommunens plan för räddningsinsatser och att delårsrapporten från AV media noterades. Dessutom godkändes avsägelsen från Ronny Olesen (PF).

Nästa sammanträde i KF är den 27 februari.

Läs protokollet från sammanträdet den 30 januari Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se januarisammanträdet i efterhand via kommunens Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: