Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunfullmäktige med beslut om flygplats och justering av avgifter på Ugglebadet

En sommar har passerat och hösten står för dörren. Det är dags för ledamöterna i kommunfullmäktige att träffas igen för sammanträde. På agendan den 26 augusti bland annat köp av andel i ägarbolag för flygplats, höjning av medlemsbidrag till Söderåsens Miljöförbund samt justering av avgifter på Ugglebadet.

Ordförandeklubba och kallelse till sammanträde i Kommunfullmäktige 26 augusti 2020 klockan 18:00.

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 26 augusti klockan 18:00 i lokalen Karpen på Kommunhuset.

Det var den 27 maj som kommunfullmäktige senast träffades för att ta beslut. På dagen nästan tre månader senare är det dags igen. Fortfarande gäller reducerat antal ledamöter på plats med tanke på den rådande coronasituationen vilket innebär att 21 ledamöter deltar iställer för som brukligt 35.

Augusti sammanträdet (läs kallelse och handlingar här) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innehåller förutom beslutsärenden även information av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) om kommunens arbete gällande situationen med covid-19. Dessutom ska avsägelse som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt val av ledamot, suppleant och ägarombud och ägarombudersättare avseende Ängelholm Helsingborg Holding AB hanteras.

Aktuella beslutsärenden:

  • Begäran av höjning av medlemsbidraget till Söderåsens Miljöförbund som för Perstorps del innebär en ökning med 18 kronor/invånare vilket motsvarar 140 000 kronor totalt för 2021. Från och med 2022 ska medlemsbidraget räknas upp varje kalenderår enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamet. Socialdemokraterna valde att inte delta i beslutet när ärendet behandlades i kommunstyrelsen.

  • Revidering av avgifter på Ugglebadet. Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit en ändring vilken bland annat medför att bad ingår i alla priser för verksamheter/aktiviteter. När ärendet hanterades i kommunstyrelsen yrkade socialdemokraterna på avslag vilket även resulterade i votering med handuppräckning. Med siffrorna 5-4 beslutade kommunstyrelsen att bifalla förslaget om ändring av avgifter. Vissa priser, som entré per gång för vuxen, barn, pensionär och familj, lämnas oförändrade. Justering görs däremot bland annat på rabatthäfte 10 gånger för vuxna som föreslås höjas med 70 kronor till 400. Säsngskort vuxen höjs med 200 kronor till 600 och säsongskort barn höjs med 80 kronor till 250 kronor. Övrigt kan noteras att årskort vuxen höjs med 400 kronor till 1200 kronor och årskort barn höjs med 150 kronor till 500 kronor. Dessutom höjs avgiften för uthyrning med 600 kronor till 1200 kronor per timme. Med personal på plats blir kostnaden 1800 kronor per timme.

  • Köp av andel i ägarbolag och aktieägartillskott. Ett ägarbolag bestående av sju kommuner (Helsingborg, Ängelholm, Båstad, Höganäs, Bjuv, Klippan och Perstorp) inom Familjen Helsingborg har bildats där kommunerna blir delägare i flygplatsen. Ägarbolaget köper samtliga aktier i Ängelholm flygplats AB som åläggs att säkerställa att flygtrafik kan bedrivas till och från Ängelholm Helsingborg Airport Länk till annan webbplats. till och med den 1 september 2030. Ägarkommunernas inbördes förhållande regleras via aktieägaravtal. För Perstorps del innebär det 0,39 procent (motsvarar 197 768 kronor) vilket inkluderar del i ägarbolaget, köp av aktierna i flygplatsbolaget, omkostnader relaterade till förvärven, särskilt stöd till flygplatsbolaget på grund av coronapandemin plus det som kommunen kan komma att utge för att täcka eventuella framtida förluster i flygplatsbolaget.

  • Ändrad finansieringsmodell för Kommunförbundet Skånes verksamhet som istället ska baseras på kommunernas storlek. För Perstorps del innebär det framöver en minskning av kostnaden från nuvarande 43 kronor per invånare till 33 kronor år 2021 samt 31 kronor år 2022.

  • Avvecklande av gemensam nämnd 4K upphandling. Nämnden som inrättades 1999 har inte varit aktiv på flera år men har formellt aldrig avvecklats. Under förutsättning att Klippan, Åstorp och Örkelljunga tar likalydande beslut avvecklas nämnden den 31 oktober 2020.

Sammanträdet börjar klockan 18:00 i lokalen Karpen på kommunhuset. Allmänhet som har planer på att närvara ombedes att hellre följa sammanträdet via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. istället för att närvara fysiskt.

Senast uppdaterad: