Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunen förstärker satsningen
mot näringslivet med en Näringslivschef

Perstorps kommun har service, engagemang och bemötande som ledord.
Men också att det ska vara enkelt att få och ta kontakt med verksamheten varför tankesättet ”En väg in” gäller. Inte bara för allmänhet utan även för företag och företagare. Därför väljer kommunen att satsa på en näringslivschef.

Sahand Kousha, Näringslivschef Perstorps Kommun

En utpräglad funktion som jobbar med och mot näringslivet har inte funnits i kommunen tidigare. Men i och med att Sahand Kousha lämnar tjänsten som arbetsmarknadschef och istället tar klivet över till att jobba som Näringslivschef blir han den första. Peter Lindow på Arbetsmarknadsenheten tar över som tillförordnad arbetsmarknadschef.

- Syftet är att vi vill sätta Perstorp på kartan som en attraktiv kommun där man kan driva och etablera företag. Kontakten och kommunikationen med företag och företagare lokalt är mycket viktig. Vi har även stor nytta av att ingå i Familjen Helsingborg där vi har ett pågående arbete med att erbjuda hela Familjens samlade resurser när intressenter utifrån knackar på dörren. Därför är det viktigt att ha en nära relation med de som jobbar med näringslivsfrågor i övriga kommuner också, berättar Sahand Kousha och tillägger:
- När tid gavs i mitt arbete på Arbetsmarknadsenheten hanterade jag även näringslivsfrågor. Nu kan jag fokusera på näringslivet vilket är positivt för det är tillsammans med näringslivet vi utvecklar Perstorp.

Sahand beskriver sin funktion lite som en koordinator. Det är via honom som kontakter tas och frågor får svar. Han är vägen in när det gäller exempelvis etablering, byggnation, turism eller kartläggning.

- Jag är ny i min roll sedan årsskiftet och är på väg att forma mitt arbete som bland annat innehåller hantering av kontakter/frågor. Jag ser till att rätt personer kommer i kontakt med varandra. Dessutom tänker jag vara ute på företagen och besöka verksamheter och lyssna av vad som efterfrågas i kontakten med oss på kommunen, förklarar Sahand som ser ett par stora utmaningar dyka upp i kristallkulan:

- Det behövs fler nyetableringar i form av olika verksamheter. Men för att det ska vara möjligt krävs fler bostäder. Därför är det mycket glädjande att det ska byggas cirka sextio nya lägenheter på fastigheten Enen i centrum. Men det behövs fler för vi som inlandskommun märker av ett ökat intresse från personer som kan tänka sig att bosätta sig här. Landsbygden kommer bli allt attraktivare ju mer städerna längs kustlinjen förtätas. Där ser jag att vi har goda förutsättningar att erbjuda Perstorps kommun som en ort där företag vill etablera sig och kunna attrahera personal.

Sahand Kousha nås via telefon 0435-392 59 eller e-post: sahand.kousha@perstorp.se

Senast uppdaterad: