Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunalråd vill ha tydliga
svar om Attefallshusen

Fyll i beskrivning av bilden

Hur gick det till egentligen när de två Attefallshusen som står på torget kom på plats?
- Vi har beslutat att en extern revisionsbyrå skyndsamt ska granska ärendet, säger kommundirektör Ulf Bengtsson.

Det var till Miljö- och leverantörsdagen den 31 maj som de två husen byggdes på torget. Tanken med huset var dels att skapa ytterligare sittplatser på torget samt att placera utställningar och uthyrning av elcyklar i dem.

Nu i efterhand visar det sig att prislappen för husen blivit föremål för diskussion. Totalkostnaden, inklusive arbete och material, landar på cirka 780 000 kronor. Attefallshusens tillkomst ventilerades bland annat i samband med politikerutfrågningen i Folkets Park den 28 augusti.

För att få en klar bild över hur ärendet hanterats har kommundirektör Ulf Bengtsson och kommunalråd Ronny Nilsson (S) gemensamt beslutat be en extern revisionsbyrå att oberoende granska ärendet.

- Vi tar det här på allvar. Det är skattepengar som använts. Därför vill vi bland annat se beslutsunderlag, kostnader och projektstyrning, säger Ronny Nilsson.

- Granskningen ska göras skyndsamt och resultatet presenteras för kommunledningen som sedan beslutar om eventuella åtgärder, säger Ulf Bengtsson.

Senast uppdaterad: