Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunalrådet manar till lugn

Torgny Lindau (PF) är kommunstyrelsens ordförande.
Här hans egna tankar ring den rådande situationen med Coronaviruset.

Kommunalråd Torgny Lindau (PF)


Situationen vi nu står inför är svår och allvarlig för vårt samhälle med anledning av Coronaviruset-covid-19 som klassats som en pandemi då det finns stor risk för smittspridning.

Som kommunstyrelsens ordförande följer jag utvecklingen nära tillsammans med kommunens tjänstemän för att fatta kloka beslut.

Kommunens stabsgrupp sammanträder dagligen för att få en lägesbild och ta ställning till de nya rekommendationer som kommer från stat och myndigheter, allt för att vi ska klara vårt kommunala uppdrag och att bibehålla den kommunala verksamheten. Vårt viktigaste uppdrag just nu är att se till att samhällets funktioner hålls igång.

Jag känner fullt förtroende för kommunens tjänstemän och anställda inom våra verksamheter då jag vet att alla arbetar hårt för att våra invånares bästa.

Perstorps kommun följer de rekommendationer och bedömningar som kommer från Folkhälsomyndigheten och jag uppmanar alla att göra detsamma. Har du tecken på luftvägssymtom, även lindriga, så minska eller avstå sociala kontakter för att minska smittspridning.

De äldre och multisjuka i vårt samhälle är två av de riskgrupper som Folkhälsomyndigheten har identifierat, varför jag ber alla att vara restriktiva vad gäller besök på våra särskilda boenden.

Personal som arbetar med de utsatta grupperna ska heller inte gå till jobbet om man uppvisar symptom på luftvägsinfektion. Stanna hemma tills du känner dig frisk och ytterligare två dygn (48 timmar) innan du återgår till arbetet.

Att minska smittspridning är just nu allas ansvar, jag manar därför till lugn, ta kloka beslut och ta hand om och hjälp varandra.

Torgny Lindau (PF)

Kommunstyrelsens ordförande

Allmän bekräftad information om Coronaviruset finns att ta dela av via www.perstorp.se/coronavirus Öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad: