Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Klart med styre - fem partier samarbetar och bildar majoritet

Sonderingar och förhandlingar efter valet i september är nu klara.
En majoritet har bildats bestående av Socialdemokraterna, Perstorps Framtid, Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna. Tillsammans får grupperingen majoritet med sina 15 mandat av totalt 27 mandat i kommunfullmäktige.

Bildcollage med ordförandeklubba och Ronny Nilsson framför kommunhusets dåvarande entré.

En majoritet har bildats efter valet. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober utses kommunstyrelsen där Ronny Nilsson (S) föreslås bli ordförande. En roll han är bekant med sedan tidigare då han var kso mandatperioden 2014-2018 (Bilden är tagen i juni 18 framför kommunhusets entré.)

De fem partierna jobbar nu vidare med att konkretisera sin handlingsplan för mandatperioden.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober utses kommunstyrelsen. Ronny Nilsson (S) föreslås bli kommunstyrelsens ordförande.

- Det känns tryggt och stabilt med väletablerade politiker i styret som med erfarenhet och engagemang fortsätter arbeta för Perstorps bästa, säger Ronny Nilsson.

Antal mandat i kommunfullmäktige för de fem samarbetspartierna:

  • Socialdemokraterna: 6
  • Perstorps Framtid: 4
  • Moderaterna: 2
  • Centerpartiet: 2
  • Kristdemokraterna: 1

Totalt 15 mandat i kommunfullmäktige, vilket utgör nästan 56 procent av totalt 27 mandat. Övriga partier i fullmäktige är: Vi i Perstorp (6 mandat), Sverigedemokraterna (5) och Vänsterpartiet (1)

Vilka frågor är viktigast att ta itu med under de kommande fyra åren?

Samtliga partier är överens om att Perstorps kommun har en socioekonomisk situation som är bland de tuffaste i hela landet. Kommunens ekonomi kan försämras snabbt i dessa osäkra tider.

Här råder hög arbetslöshet och därmed en tung belastning på behoven av ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Med en lågkonjunktur om hörnet är utsikterna än dystrare. Vi måste skapa alla tänkbara förutsättningar för att fler ska kunna bli självförsörjande och slippa bidragsberoendet.

Behoven ska styra inom vård och omsorg. Den som behöver hjälp ska känna sig trygg.

Vi är överens om att igångsatta satsningar på barnen ska fortsätta. Vi ser redan positiva effekter av ökade resurser och ger vårt fulla stöd till de goda krafter som skapar bästa möjliga förutsättningar för alla barn.

Alla goda kompetenser i kommunen måste samverka i arbetet med att vända utvecklingen. Samverkan måste också öka mellan kommunen och flera statliga, regionala och andra externa aktörer.

Vi vill visa framtidstro
Vi vill att Perstorps kommun blir en attraktiv kommun med goda uppväxtvillkor för barn och unga. Vi är övertygade om att det går att hitta vägar ur det växande utanförskapet och den polarisering som leder till ett mer ojämlikt samhälle, med ökad kriminalitet, våld och otrygghet.

Vi tar detta på stort allvar och ska jobba hårt med att vända utvecklingen. Det behövs fler företag som erbjuder jobb och kommunen ska fortsätta utveckla samarbetet med näringslivet. Klimatförändringar kan öka utsattheten och därför måste vi säkra kommunens motståndskraft mot till exempel skyfall, värmeböljor och långvarig torka.

Vi vill lyfta kommunens roll som arbetsgivare. Kommunens förmåga att rekrytera och utveckla rätt kompetenser är en viktig framgångsfaktor för att nå de mål som ska ställas upp av denna majoritet för åren 2023-2026.

För Socialdemokraterna: Ronny Nilsson, För Perstorps Framtid: Göran Långström, För Moderaterna: Håkan Abrahamsson, För Centerpartiet: Marie Gärdby, För Kristdemokraterna: Karin Johansson

Senast uppdaterad: