Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Ja till tomtförsäljning -
62 centrumnära lägenheter kan byggas

Fastigheten Enen där 62 lägenheter kan börjas bygga efter beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade på onsdagen att sälja tomterna på fastigheten Enen till två exploatörer: den ena tänker bygga 22 lägenheter i radhusform och den andra 40 stycken fördelade på två flerbostadshus.

Ärendet krävde ingen längre diskussion innan beslut fattades.

Alla partier förutom SD var positiva. Sverigedemokraterna valde istället att att yrka avslag och reservera sig mot beslutet. De hade istället önskat att tomterna användes av kommunen till att bygga till exempel ett Trygghetsboende.
- Det är mycket positivt att det byggs i Perstorp. Det här blir den största byggnationen sedan husen på Bäckavägen på 1960-talet, säger kommunalråd Torgny Lindau (PF).

- Förhoppningsvis ger det här ringar på vattnet så byggnation även kan bli aktuellt på andra tillgängliga tomter, tillägger han.

Det här beslutade kommunfullmäktige:

  • Perstorp Housing Stockholm får köpa fastigheterna Enen 16 (på Allégatan) och 17 (på Hantverkaregatan) av Perstorps kommun. Arealen är cirka 3469 m². Köpeskillingen är 416 280 kronor vilket motsvarar 120 kr/m². Housing Perstorp AB avser bygga 22 lägenheter i radhusform (12 st 1,5 rum och kök om 35 kvm och 10 st. 3:or enplans på 69 kvm) . Byggstart planeras till första kvartalet 2020. Färdigställande senast fjärde kvartalet 2021.
Perstorp Housing har fått klartecken att bygga 22 lägenheter i radhusform på fastigheten Enen i Perstorp centrum

 

 

  • Gösta Bengtsson Fastighets AB får köpa fastigheterna Enen 8, 18 och 19 av Perstorps kommun. Arealen är ca 2591 m². Köpeskillingen är ca 311 400 kronor vilket motsvarar 120 kr/m². Gösta Bengtsson Fastighets AB avser att bygga 40 hyreslägenheter i varierande storlekar fördelade på två flerbostadshus mot Stockholmsvägen. Byggstart planeras till första kvartalet 2020. Färdigställande planeras senast fjärde kvartalet 2021. Köparen förbinder sig dock att projektet ska vara färdigställt senast 2022.

Gösta Bengtssons fastighets AB har fått klartecken av kommunfullmäktige att bygga 40 lägenheter fördelade på två flerbostadshus utmed Stockholmsvägen.

 

Kommunfullmäktige träffas nästa gång den 25 september

Senast uppdaterad: